Az osztrák polgári törvénykönyv és az EU

Az osztrák polgári törvénykönyv és az EU
05/09

2019. május 09. 16:00

ELTE ÁJK Kari tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., fszt.)

05/09

2019. május 09. 16:00 -

ELTE ÁJK Kari tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., fszt.)


Rudolf Welsert, a Bécsi Egyetem professor emeritusát 2019. május 10-én, a Pázmány-napi ünnepség keretében avatja egyetemünk díszdoktorává az ELTE Szenátusa.

A professzor díszdoktori tudományos előadását Die Bedeutung des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches für Europa címmel tartja.

Rudolf Welser a közép- és kelet európai magánjogi rendszerek vizsgálatának nemzetközi szaktekintélye. 1971-ben nyert egyetemi tanári kinevezést a Bécsi Egyetemen, közel négy évtizeden át folyamatosan vezette a rangos Magánjogi Intézetet. 1981 és 1983 között a Bécsi Egyetem Jogtudományi Karának dékánja volt. Tudományos érdeklődésének középpontjában a kötelmi jog és az öröklési jog kérdései állnak, de több más fontos magánjogi problémát is tárgyalt. Kiemelkedő fontosságú Helmut Koziollal, egyetemünk díszdoktorával közösen írt, az osztrák magánjogot átfogóan tárgyaló kétkötetes monográfiája. Rudolf Welser számos szakvéleménnyel járult hozzá az osztrák Igazságügyi Minisztérium jogszabály-előkészítő tevékenységéhez, jelentősek az Osztrák Ptk. kellékszavatossági és jótállási jogának, továbbá öröklési jogának reformjához készített tanulmányai. 2007-ben létrehozta az Európai Jogfejlődés és Magánjogi Reform elnevezésű kutatóközpontot, ahol elsősorban a közép- és kelet európai magánjogi rendszerek alakulásának összehasonlító vizsgálatát tűzte ki célul. A kutatóközpont munkájában több hazai professzor is részt vesz, elsősorban egyetemünkről.