Az Utrecht Network kutatási pályázata

Az ELTE RH Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztálya koordinálja az Utrecht Network egyetemi hálózat kutatási ösztöndíjához kapcsolódó pályázati felhívást. Az 1.000 EUR összegű ösztöndíjra olyan MA, MSc vagy PhD tanulmányokat folytató ELTE-hallgatók jelentkezhetnek, akik nem jogosultak Erasmus-ösztöndíjra, és 1–6 hónapot szeretnének eltölteni az Utrecht Network valamely tagegyetemén, kizárólag a diplomamunkához, illetve a disszertációhoz szükséges kutatómunka céljából 2014. november 1. és 2015. december 31. között. Jelentkezési határidő: 2014. október 10.

A jelentkezéseket két fordulóban bírálják el: az ELTE ad-hoc bíráló bizottsága dönti el, hogy mely 1, legfeljebb 3 hallgatót jelöli az Utrecht Network felé. Az Utrecht Network a tagegyetemek jelöltjei közül összesen 10 hallgatót részesít ösztöndíjban.

Az Utrecht Network 28 tagországban 33 európai egyetemet képvisel. Elsősorban a mobilitás, a nyári egyetemek, a curriculum nemzetköziesítése és a kettős diplomák témaköreiben segíti elő az egyetemközi együttműködést.

További információ található az Utrecht Network honlapján.

Részletes pályázati információk

2014.09.23.