'Bármilyen kísérletet el tudunk majd végezni, amit csak elképzelünk'

Új típusú kémiai reakciókat dolgoznak ki a Lendület program támogatásával az ELTE Kémiai Intézetében. A tervekről Novák Zoltán egyetemi adjunktussal a kutatócsoport vezetőjével beszélgettünk, aki számára óriási felelősséget jelent az elnyert pályázat.

A Lendület program segítségével egy kutatócsoportot hoz létre az ELTE-n. Mi áll majd tudományos munkájuk fókuszában?
Az ELTE Kémiai Intézetében modern szerves kémiai átalakítások vizsgálatával foglalkozunk. Olyan reakciókat kívánunk megvalósítani, amelyben a választott kiindulási anyagok szén-hidrogén kötései szelektíven hasíthatóak és helyettük új szén-szén vagy akár szén-heteroatom (például nitrogén, oxigén kén) kötés alakítható ki. Ezek az úgynevezett C-H aktiváláson keresztül lejátszódó katalitikus átalakítások, amelyek a mai szerves kémia egyik legfontosabb területét képezik. Ennek a megvalósításához újfajta katalizátorokat és katalitikus átalakításokat kívánunk kidolgozni, melyek segítségével szerves molekulák állíthatók elő egyszerűbben és hatékonyabban, kevesebb hulladék keletkezése közben és kevesebb energia felhasználásával.

Mi a kutatásuk célja? Az eredmények hogyan hasznosíthatók majd a gyakorlatban?
A célunk elsősorban az előbb említett új típusú reakciók kidolgozása és alkalmazása, illetve a katalizátorok szerkezetének és működésének megismerése. A megismeréshez különböző nagyműszeres vizsgálatokat, méréseket kívánunk elvégezni, valamint kvantumkémiai számítások segítségével próbálunk magyarázatot adni a kísérletek során tapasztalt jelenségekre. Nagyon fontos, hogy megértsük ezeknek a katalizátoroknak a működését, mert az így nyert tudás egyrészt hozzájárul a tudományterület fejlődéséhez, másrészt a megismerésből származó információ elősegíti a modern kémiai reakciók további fejlődést. Így bizonyos folyamatok és a hozzájuk szükséges katalizátorok a jövőben tervezhetővé válnak. Amennyiben sikerül olyan eljárásokat kidogoznunk, amelyek segítségével a kívánt kémiai kötések irányítottan, hatékonyan, gazdaságosan és környezetbarát körülmények között is kialakíthatóvá válnak, akkor ezek az eljárások minden bizonnyal alkalmazásra kerülnek kémiai építőelemek, biológiailag aktív anyagok és gyógyszermolekulák szintézisében.

Kik vesznek majd részt a munkában? Hallgatók is bekapcsolódhatnak?
A munkában a mostani kutatócsoport tagjai és az elkövetkezendő években hozzánk csatlakozó diákok és kutatók vesznek majd részt minden szinten (posztdoktori kutatók, doktoranduszok, MSc és BSc hallgatók). Mivel a kutatást egyetemi környezetben valósítják meg, én rendkívül fontosnak tartom a hallgatók részvételét a kutatási projekt megvalósításában és mindenképpen arra törekszem, hogy minél több lelkes, tanulni és kutatni szerető diáknak legyen lehetősége modern kémiai átalakítások vizsgálatával foglalkozni magas színvonalon.

Mit jelent az Ön számára a Lendület program? Mennyi támogatást kapott pontosan a kutatócsoport?
A Lendület programot nem csak egy ember munkája elismerésének tartom, hanem az egész eddigi kutatásainkban eredményesen részt vevő diákok és munkatársak áldozatos és kitartó munkája elismerésének is. Ezenkívül a program kiváló lehetőséget biztosít olyan kutatás beindításához, amely értékes, új felfedezésekhez vezethet kitűnő körülmények között. Egyszerűen fogalmazva: az elkövetkezendő években valószínűleg bármilyen kísérletet el tudunk majd végezni, amit csak elképzelünk. Végül, de nem utolsó sorban, számomra óriási felelősséget is jelent az elnyert pályázat, különös tekintettel a munkában részt vevő diákok munkájának irányítására és kutatói pályájára. Az elnyert támogatási összeget jelen pillanatban még nem tudom megmondani, de évenként körülbelül 32 millió forintból gazdálkodhatunk.

Mik a kutatócsoport jövőbeli tervei?
A kezdés előtt a legfontosabb teendőnk, hogy az első évben elvégzendő kutatások minden részletét megtervezzük, a projektben részt vevő munkatársak kutatási irányait kijelöljük és a terveket összehangoljuk. Ezen kívül fontosnak tartom a laboratórium működéséhez szükséges eszközök mielőbbi beszerzését, beüzemelését és a színvonalas, hatékony és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételek minél előbbi megteremtését. A közeljövőben szeretnénk minél több hallgatót bevonni a kutatásba, és olyan eredményeket elérni az alapkutatás során, amelyek egyrészt új kutatási irányvonalakat teremtenek és nemzetközi szinten is elismerést szereznek, másrészt felkeltik a gyógyszergyárak és kutatóintézetek érdeklődését az ipari alkalmazhatóságuk iránt.

2012.06.18.