Biopoétika a 20–21. századi magyar lírában

Biopoétika a 20–21. századi magyar lírában
06/24 - 06/25

2021. június 24. - 2021. június 25.

online

06/24 - 06/25

2021. június 24. - 2021. június 25.

online


Konferenciát szervez az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszéke.

Líra és líraelmélet lehetséges biopoétikai vonatkozásait vizsgálva felmerül a kérdés, vajon mennyiben nyújtanak fogódzót azok a közelmúltban egyre nagyobb számban előtérbe kerülő megközelítések, amelyek élő és élettelen, állat és ember, natúra és kultúra viszonyainak kultúratudományos és irodalmi vonatkozásait igyekeznek körüljárni. A 2021. századi magyar líra biopoétikai tendenciáinak feltérképezésekor az élet fogalmának, elgondolhatóságának és értelmezhetőségének fókuszba állításával új megvilágításba kerülhet a költői nyelvnek az a létesítő teljesítménye, amely ezt a kontextust performatív módon alakítja.

A konferencián előadások hallgathatók meg többek között Szabó Lőrinc, József Attila, Nemes Nagy Ágnes költészetének biopoétikai aspektusáról,  biopoétika és poszthumanizmus metszéspontjairól, a fiatal lírában felbukkanó organikus és szintetikus entitásokról, Juhász Ferenc anyaverseinek botanikájáról, valamint a növényi hangadás lehetőségeiről. 

A rendezvényt Simon Attila, az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék egyetemi docense és Szijj Ferenc József Attila-díjas író, költő, műfordító nyitják meg. 

A nyilvános konferenciát a Biopoétika a 20–21. századi magyar irodalomban című NKFIH kutatási program (ELTE ‒ DE) keretében rendezik meg, a részvétel a közönség számára regisztrációhoz kötött, regisztrálni a murzsa.timea@btk.elte.hu címen lehet.

Program