Biotechnológiai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ az ELTE-n

2017.05.03.
Biotechnológiai Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ az ELTE-n
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” címmel pályázatot hirdetett felsőoktatási intézmények által vezetett konzorciumok részére 2016 júliusában. A Kacskovics Imre tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE, Immunológiai Tanszék) által koordinált Molekuláris biomarker kutatási és szolgáltatási központ kialakítása az ipari igények kiszolgálása érdekében című projekt több mint 2,5 milliárd forintnyi pályázati támogatásban részesült.

A projektet megvalósító konzorcium vezetője az Eötvös Loránd Tudományegyetem, tagjai a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja, a Servier Gyógyászati Vegytani Kutatóintézet Zrt., valamint a CRU Hungary Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

A személyre szabott terápiától a mainál eredményesebb gyógyulást várjuk. A modern, célzott terápiák lényege, hogy a molekuláris diagnosztikán, azaz az ún. molekuláris biomarkerek elemzésén alapulnak. Molekuláris biomarkereknek nevezzük azt a biológiai sajátosságot, amellyel az egészséges vagy kóros biológiai folyamatok jellemezhetők.

A molekuláris biomarkerek segíthetik a betegség diagnózisát, előre jelezhetik kialakulásukat vagy kimenetelüket. Molekuláris biomarkereket alkalmaznak egyes betegségek esetén a legmegfelelőbb terápia meghatározására vagy a kezelés hatékonyságának és biztonságosságának monitorozására is. Elemzésük nagyon széleskörű természettudományi ismereteket igényel, amely a Lágymányosi Campuson, az ELTE-n és az MTA TTK-n magas szinten és kellő kapacitással van jelen.

A konzorcium célul tűzte ki, hogy a hazai molekuláris biomarker kutatás élére álljon, és a gyógyszeripar, a klinika, a hazai egészségbiztosítás, valamint a lakosság felé is szolgáltatási portfólióval jelenjen meg. Magyarországon, sőt Közép- és Kelet-Európában széles metodikai spektrumot felölelő, többféle betegségcsoportot elemző, nemzetközileg is akkreditált laboratórium mindeddig nem került kialakításra, és jelentős mértékű lemaradás mutatkozik a hazai molekuláris biomarker kutatásban is. Ezt felismerve a konzorcium egy olyan – nemzetközi akkreditációkkal is rendelkező – molekuláris biomarker laboratóriumot kíván létrehozni, amely képes a klinikai vizsgálatokat kimagasló színvonalon támogatni (így számít a klinikai vizsgálatokat végző intézményekre, gyógyszerfejlesztő és -gyártó vállalatokra), továbbá az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) és a lakosság részére is magas minőségű, a kutatók és orvosok számára pedig a diagnosztikai tevékenységüket, gyógyító munkájukat támogató szolgáltatási tevékenységet végez majd. A konzorcium kutatócsoportjai ehhez szorosan illeszkedő kutatás-fejlesztési tevékenységeket is megvalósítanak genetikai, proteomikai, valamint élősejtes funkcionális elemzéseken keresztül.

A projekt elemzési és a kutatási tevékenységei által generált, nagy mennyiségű biológiai információ feldolgozására és – a kutatók, valamint klinikusok számára történő – értelmezésére jelentős mértékű bioinformatikai fejlesztést is tervez a konzorcium. A tervezett tevékenységek együttesen alappillérként szolgálhatnak a hazai molekuláris biomarker kutatási és szolgáltatási terület számára.