Bizáncon innen és túl

2017.08.30.
Bizáncon innen és túl
Újabb négy évre nyert kutatási támogatást az Eötvös Collegium Byzantium Központja a „Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében: Bizáncon innen és túl” című nemzetközi pályázathoz.

A közelmúltban lezárult „Klasszikus ókor, Bizánc és humanizmus. Kritikai forráskiadás magyarázatokkal” című nemzetközi pályázat folytatásaként az Eötvös Collegium friss kutatási pályázata a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 47 millió forintos támogatásával valósul meg „Társadalmi kontextus a szövegkritika tükrében: Bizáncon innen és túl” címmel.  

Az ELTE Eötvös József Collegiumhoz kötődő és az EC Byzantium Központot jelentő kutatócsoport az egyéni, de egymással összefüggő és egymást kölcsönösen erősítő munkáját a korábbi, nemzetközi viszonylatban is elismert eredményekre alapozva és a külföldi szakmai együttműködőkkel szorosan összefogva kívánja megszilárdítani. A korábbi támogatásoknak és a kutatói munkának köszönhetően mára Magyarországon ismét felvirágoztak a nagy múltú hellén és Bizánccal kortárs stúdiumok. A pályázat támogatása a világviszonylatban versenyképes magyar tudományszak megtartását és kimagasló jelenlétét biztosíthatja, amely az utánpótlás nevelését is segíti.

A megújuló történeti-filológiai módszerek alkalmazásával a kutatócsoport a vizsgált jelentős ókori, közép és újkori szövegkorpuszokat, általuk pedig a társadalmi közeget a lehető legszabatosabban elemzi és mutatja be nemcsak a szakmai, hanem a szélesebb közönségnek is. Az értelmezés feltételezi a szöveg pontos helyreállítását és kiadását, másfelől értelmezés nélkül nem születhet kritikai szövegkiadás.

A kutatás kiemelt jelentőségű szövegek feldolgozásával tehát azt is bizonyítani kívánja, hogy

a jó szövegkiadás egyszersmind magában rejti az adott mű átfogó elemzését,

amelyet a szövegek helyreállítását követően a kiadásokon túl, azokkal párhuzamosan szövegesen is ki lehet és kell is fejteni. Az öt nagy szövegkiadás jelentősége nemzetközi szinten egyenként is kimagasló, párhuzamos megvalósításuk pedig a Magyarországon újjáéledt, külföldön is elismert klasszikus- és középgörög, valamint a kapcsolódó modern filológiai kutatásterületen (Klasszikus utóélet, Bizánc és a Nyugat kapcsolatai) iskolát teremt.