Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2022

2022.02.16.
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2022
Az MTA pályázatára 45. életévüket még be nem töltött, tudományos fokozattal rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett kutatók pályázhatnak. Idén 150 kiváló kutató nyerheti el a támogatást.

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére ítéli oda az MTA köztestületi keretei között működő Kuratórium. Az ösztöndíj célja tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése.

Az ösztöndíj határozott időre szól, 2022-ben havi bruttó összege 250.000 Ft.  A pályázatok elbírálásáról 2022. június 21-ig kapnak értesítést a pályázók, az ösztöndíjat 2022. szeptember 1-től folyósítják a nyerteseknek. 

Azok a Bolyai-ösztöndíjat elnyerők, akik több mint 3 éve rendelkeznek PhD-fokozattal, további támogatásra pályázhatnak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjpályázat keretén belül, e pályázatok szakmai elbírálását szintén az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma végzi.

Postai beadási határidő: 2022. március 18. (Rögzítési határidő az MTA felületén: 2022. március 11. 12:00.)

Pályázni az MTA elektronikus pályázati rendszerén lehet.  

Részletes pályázati kiírás