Borhy László rektor üzenete

2020.03.23.
Borhy László rektor üzenete

Tisztelt Egyetemi Polgárok!
Kedves Egyetemi Hallgatók! Kedves Oktató-, Kutató- és Munkatársaim!

A mai nappal, 2020. március 23-án új korszak nyílik Egyetemünk életében. A kényszerűen elrendelt rektori, illetve előrehozott tavaszi szünet elteltével korábban elképzelhetetlen körülmények között újraindul az oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen – csakúgy, mint más felsőoktatási intézményekben. A szemináriumokon és előadásokon, valamint a munkavégzésünk során megszokott személyes, közvetlen kapcsolat helyett elektronikus úton tartjuk a kapcsolatot hallgatóinkkal, oktató- és munkatársainkkal. Történik mindez azért, mert ahogy csaknem 400 éves fennállása során többször, most is váratlan, az egész világot próbára tevő kihívással néz szembe Egyetemünk az új típusú koronavírus járványos terjedése miatt.

Büszkén állíthatom, hogy néhány nap alatt, kollégáink példás összefogásának köszönhetően újrarendeztük sorainkat. Talán saját magunk számára is meglepően gyorsan, persze a háttérben óriási erőfeszítéseket téve, megteremtettük a távolléti oktatásra való átállás szakmai és informatikai feltételeit, valamint Egyetemünket átállítottuk a járványügyi veszélyhelyzetnek megfelelő működésre. Ahogy a Karok vezetői számomra megerősítették, a mai naptól

oktatóink készen állnak mintegy 7928 kurzus távolléti megtartására, hallgatóink pedig az órák követésére.

Mindez persze nehezen pótolja pezsgő egyetemi életünk mindennapjait, a személyes jelenlétet igénylő előadásokat, a szemináriumok, labor- és terepmunkák, gyakorlatok, továbbá a különböző beszámolók, referátumok, vizsgák, szigorlatok, műhelyviták, nyilvános védések, avatóünnepségek korábbi megszokott sokszínűségét. Kérem azonban megértésüket, kitartásukat és megszokott cselekvő kreativitásukat!

A kialakított új egyetemi működés egyetlen közös célt szolgál. Nevezetesen azt, hogy Egyetemünk minden polgára személyes felelőssége teljes tudatában vegye ki a részét abból a hatalmas, közös erőfeszítésből, amely a koronavírus terjedésének lassítását és megfékezését segíti. Köszönöm Egyetemünk polgárainak, hogy sok áldozatot meghozva fegyelmezetten követték és végrehajtották a járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó központi és egyetemi utasításokat. A veszélyhelyzet fennállásának időszakában elrendelt intézkedések további szigorú és fegyelmezett végrehajtása során legyünk mindvégig tudatában annak, hogy mindez saját magunk, családunk, szüleink és gyermekeink, tágabb értelemben egyetemi közösségünk védelmét is szolgálja. Az otthonról végzett munka során adjunk új ritmust is életünknek, a megváltozott körülmények közepette rendületlenül lássuk el továbbra is feladatainkat.

Összekapaszkodni és összetartani – ezt kívánom valamennyiünknek, ami sikerrel átsegít minket az előttünk álló nehézségeken.

Budapest, 2020. március 23.

Borhy László
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora