Boros László (1950–2022)

2022.02.01.
Boros László (1950–2022)
Az ELTE TáTK nyugalmazott intézetigazgatója és tanszékvezetője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nemzetközi ügyekért felelős volt rektorhelyettese 2022. január 27-én elhunyt.

Boros László 1950-ben született. 1974-ben szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1974-ben helyezkedett el az ELTE-n: kezdetben részfoglalkozású oktatóként, majd 1978–1983 között és 1989-től főállásban dolgozott az egyetemen. A közbenső időben az MTA Szociológiai Kutatóintézetében és a Társadalomtudományi Intézetben végzett tudományos kutatómunkát. 1989-ben az ELTE ÁJK Jogszociológiai Tanszék vezetőjének nevezték ki. 1997-től 2006-ig az ELTE nemzetközi rektorhelyetteseként tevékenykedett. 1994-ben lett a szociológia tudományok kandidátusa. 2004-ben az ELTE Társadalomtudományi Karán lett tanszékvezető, illetve intézetigazgató, miközben a nemzetközi tanulmányok alap- és mesterszakok megalapításában játszott kulcsszerepet. Tudományos kutatói és oktatói tevékenységet a jogszociológia, a kelet-közép-európai jogrendszerek összehasonlító elemzése, az EU-n belüli jogharmonizáció, valamint a közigazgatási szociológia és a szervezetszociológia területén végzett.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közössége őszinte részvéttel osztozik a család és a barátok gyászában. Az Egyetem Boros Lászlót saját halottjának tekinti.