Budapest Ösztöndíj Program

2018.01.10.
Budapest Ösztöndíj Program
Kilencedik alkalommal hirdeti meg pályázatát a főváros önkormányzata a Budapesten tanuló egyetemistáknak, melyre 2018. április 13-ig lehet jelentkezni.

Budapest Főváros Önkormányzata számára kiemelten fontos a versenyképes tudással rendelkező hallgatók képzésének és ezáltal a humán erőforrás fejlesztésének támogatása, ezért az előző évek sikerei után idén is közzétették a Budapest Ösztöndíj Program pályázatot. A felhívásra nappali tagozatos, 2018 szeptemberétől vagy 2019 februárjától utolsó tanulmányi évüket megkezdő, osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek. A nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt 10 hónapon keresztül kapnak segítséget szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása által diplomamunkájuk elkészítéséhez, és havi bruttó 50.000,-Ft/fő ösztöndíjban részesülnek. 

Az ösztöndíjra azok a fiatalok pályázhatnak, akik a diploma megszerzésének évében még nem töltik be a 30. életévüket; valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak; a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkeznek; a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatukat a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írják.

A Budapest Ösztöndíj Program alapvető célja, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak gyakorlati folyamatait, s ezáltal hozzájáruljanak a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kineveléséhez is.

További információ