Budapest Ösztöndíj Program

2019.01.17.
Budapest Ösztöndíj Program
Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Ösztöndíj Program címmel. A program célja, hogy a felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok megismerjék a Fővárosi Önkormányzat tevékenységét, a helyi közigazgatás rendszerét.

A diplomamunka elkészítéséhez biztosított szakmai anyagokkal, kutatási és konzultációs lehetőségekkel a Fővárosi Önkormányzat hozzá kíván járulni a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlati alkalmazásához is.

A program jellemzői, feltételei:

 1. A program időtartama: legfeljebb 10 hónap
 2. Kezdési időpontja: 2019. szeptember, keresztféléves képzés esetén 2020. február
 3. A program résztvevője (legfeljebb 10 fő) lehet az a
 • magyar állampolgárságú, vagy
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú,

büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában alap- v. mesterképzés utolsó tanulmányi évét megkezdő hallgató, aki:

 • valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;
 • a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
 • a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja;
 • angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;
 • a diploma megszerzésének évében 30. életévét nem tölti be.
 1. Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000,-Ft/hó/fő

Jelentkezési határidő: 2019. március 29.
Elbírálás határideje: 2019. június 28.

Pályázati dokumentumok: