Budapest Ösztöndíj Program

2021.06.15.
Budapest Ösztöndíj Program
Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot hirdet felsőfokú tanulmányokat folytató, nappali tagozatos hallgatók számára. 

A program célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás és a közszolgáltatások rendszerét, illetve a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudást kipróbálhassák a gyakorlatban is.

Az ösztöndíjra nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatók jelentkezhetnek, amennyiben vállalják, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt a mentorral egyeztetett ütemterv alapján hetente legalább 20 órában a rábízott, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns kutatási feladatokat ellátják, illetve vállalják azt is, hogy az ösztöndíjas időszak alatt 1–4 tanulmányt készítenek a fogadó szervezetek által megadott, mentor által jóváhagyott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában.

A program várhatóan 2021. szeptember 1. és 2022. január 31. között zajlik, egyidejűleg legfeljebb 20 fő vehet rajta részt. Az ösztöndíj mértéke nettó 100.000 Ft/hó/fő.

A pályázatot 2021. július 11-én éjfélig lehet benyújtani elektronikus úton, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humánerőforrás-menedzsment Főosztályának címezve, a szemelyzeti@budapest.hu e-mail-címre megküldve. A tárgyban kérik megjelölni: „Budapest Ösztöndíj Program 2021/2022”.

Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: szokeb@budapest.hu, telefon: 1/327-1579)

Felhívás és dokumentumok