Budapest Ösztöndíj Program

2022.05.18.
Budapest Ösztöndíj Program
A pályázat célja,  hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat, illetve az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló, közszolgáltatást végző gazdasági társaságok tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás és közszolgáltatások rendszerét.

A Fővárosi Önkormányzat programjában egyidejűleg legfeljebb 20 fő nappali tagozatos, osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő egyetemi vagy főiskolai hallgató vehet részt, akik

  • a jelentkezést megelőző két lezárt (ennek hiányában egy lezárt) tanulmányi félévben átlagosan legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkeznek;
  • angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkeznek;
  • vállalják, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt a mentorral egyeztetett ütemterv alapján hetente legalább 20 órában (ebből hetente legalább 10 órát a fogadó szervezetnél eltöltve) a rájuk bízott, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns kutatási feladatokat ellátják;
  • vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt legalább egy és legfeljebb négy, összesen legalább 60 000 karakter (másfél szerzői ív lábjegyzetek nélkül) terjedelmű tanulmányt készítenek a mellékelt, a fogadó szervezetek által megadott, mentor által jóváhagyott, az ösztöndíjas tevékenységéhez kapcsolódó témában, melyet a mentoruk ötfokozatú skálán, írásbeli indoklással értékel;
  • vállalják, hogy az előírt követelmények nem teljesítése esetén, a letöltött ösztöndíjas időszakra vonatkozó, kiutalt ösztöndíjat visszafizetik.

A programban részt vevő hallgatók havi netto 100.000 Ft ösztöndíjban részesülnek.

Jelentkezési határidő: 2022. június 15. 

Részletes pályázati információk