Campus Mundi ösztöndíjak

2016.03.21.
Campus Mundi ösztöndíjak
A Campus Mundi program keretében a hallgatók rövid, 2–90 napos külföldi tanulmányútra, az ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók külföldi szakmai gyakorlatra pályázhatnak. A programot a Tempus Közalapítvány koordinálja. A dokumentumokat 2016. április 10-ig kell rögzíteni a scholarship.hu oldalon.

A külföldi tanulmányútra vonatkozó pályázat segítségével a jelentkezők tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövid távú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken) vagy közös tanulmányi vagy kutatási projektben vehetnek részt, valamint lehetőség nyílik kifejezetten szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására, illetve nemzetközi tudományos konferencián előadás megtartására.
Pályázati kiírás – rövid külföldi tanulmányút

A külföldi szakmai gyakorlatra vonatkozó pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi cégnél, fogadó szervezetnél teljesített szakmai gyakorlata alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzen, melyek hazatérését követően előnyt biztosítanak a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik.
Pályázati kiírás – szakmai gyakorlat

A Campus Mundi program célja a felsőoktatás minőségének javítása – különös tekintettel a foglalkoztathatóságra –, valamint a magyarországi felsőoktatási intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének növelése. A projekt a nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítését, illetve a hazai felsőoktatási intézmények nemzetköziesítésének támogatását szolgálja.

A beadandó dokumentumok között mindkét pályázat esetén szerepel egy „Szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás” című dokumentum. Az intézményi jóváhagyást – a dokumentum 1. és 2. pontjának kitöltését követően – a Rektori Kabinet Nemzetközi Irodája koordinálja, az ELTE-s pályázók 10:00 és 16:00 között, a Szerb utca 21–23. szám alatt, a 138. szobában Seregi Renátánál jelentkezhetnek a jóváhagyásért.