Pályázati felhívás - hálózati mobilitás

CEEPUS hálózati oktatói mobilitás - Pályázati felhívás 2021/22

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a CEEPUS Ösztöndíjprogramban a 2021/22-es tanévre. Jelen pályázati fordulóban főállású oktatók nyújthatnak be pályázatot egyetemi hálózati együttműködések keretén belüli, oktatási célú mobilitási ösztöndíjra.

A hivatalos CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia - Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó*, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

Kontaktok:

I. A pályázat célja

Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. Az intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.

Az oktatói mobilitás célja oktatási tevékenység

 • a szorgalmi időszakban
 • nyári egyetemen
 • intenzív kurzuson
 • vagy rövid hallgatói kiránduláson,

melynek során 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása kötelező (ez technikailag 1 hónap mobilitásnak minősül a www.ceepus.info pályázati rendszerben). A mobilitáshoz társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet!

Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap).

FIGYELEM! Az ösztöndíjtípusra vonatkozó minimum tartózkodási időtartamnál rövidebb időtartam esetében a pályázó nem jogosult az ösztöndíjra.

II. Kik pályázhatnak?

Oktatóként CEEPUS ösztöndíjban csak az a személy részesülhet, aki

 • főállású alkalmazott azon felsőoktatási intézményben, mely tagja a CEEPUS hálózatnak,
 • munkaköri kötelességei közé tartozik az oktatás,
 • adott hálózat egyetemi/főiskolai felelősének támogatásával rendelkezik,
 • a minimum 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása, és az ehhez kapcsolódó oktatási terv bemutatása a pályázatban
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása),
 • CEEPUS országbeli állampolgársággal rendelkezik.
  Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében főállású oktató, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény főállású oktatója (pl. munkaszerződés első oldala).

A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással!

Az elvárásokról, formai feltételekről további információ a Tempus Közalapítvány oktatói mobilitásra vonatkozó oldalán található.

III. Elnyerhető támogatás összege

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes országok linkjeire kattintva.

CEEPUS ösztöndíjak országonként

IV. Pályázható helyek - ELTE 2021/22 CEEPUS hálózatok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2021/22-es tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a CEEPUS központi pályázati oldalon: a Network menüpont alatt a tanévet és az intézményt kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit, és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is. 

A) Nyertes hálózatok:

 • CIII-AT-0012-17-2122-Language and Literature in a Central European context
  ELTE hálózati koordinátor: dr. Varga Orsolya (vargaorsolya@hotmail.com), ELTE Faculty of Humanities (BTK), Department of Dutch Studies
 • CIII-AT-0037-17-2122-Slavic Philology and Its Cultural Contexts
  ELTE hálózati koordinátor: Mészáros Andor (meszandor@gmail.com), ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa és Oroszország Története Tanszék
 • CIII-AT-0050-17-2122-Education Without Frontiers
  ELTE hálózati koordinátor: Némethné Dr. Tóth Ágnes (toth.agnes@ppk.elte.hu), ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet - Szombathely
 • CIII-AT-0103-16-2122-Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies
 • CIII-CZ-0029-17-2122-Idea of Europe in European culture, history and politics
  ELTE hálózati koordinátor: Körmendi Tamás (kormendi@caesar.elte.hu), ELTE BTK Történeti Intézet
 • CIII-CZ-0604-11-2122-South and North Korea, Korean and Koreans: Research, Research Based Teaching & Networking for Synergies in Central and Eastern Europe
  ELTE hálózati koordinátor: dr. habil. Mecsi Beatrix (bmecsi@gmail.com), ELTE BTK Koreai Tanszék
 • CIII-HR-1005-07-2122-Educational Systems in Central Europe
  • ELTE hálózati koordinátor: Bajzáth Angéla, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
  • Adminisztratív kontakt: Nemes Zsófia (nemes.zsofia@tok.elte.hu)
 • CIII-HU-0019-17-2122-International Cooperation in Computer Science
 • CIII-HU-1201-05-2122-German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe: New Perspectives of Teacher Training
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. habil. Rada Roberta (rada.roberta@btk.elte.hu), ELTE BTK Germanisztikai Intézet
 • CIII-RO-0814-09-2122-Red de Hispanistat de Europa Central
  ELTE hálózati koordinátor: 2021. szeptember 1-től - dr. Menczel Gabriella (menczel.gabriella@btk.elte.hu), ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
 • CIII-RS-0038-17-2122-Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. Kázmér Miklós (mkazmer@gmail.com), ELTE TTK Földtudományi Központ
 • CIII-SI-1313-04-2122-Autonomous Vehicles Universities

B) Tartalékos hálózatok (Umbrella): A tavaszi félévben van lehetőség mobilitásokat megvalósítani, a nyertes hálózatok által fel nem használt hónapok függvényében.

 • CIII-PL-1604-01-2122-Border and Regional Studies Network
  ELTE hálózati koordinátor: Balogh Péter (baloghpeter@caesar.elte.hu), ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

A hálózati koordinátorok elérhetőségei az ELTE 2021/22-es CEEPUS hálózatai alapján

V. A pályázat benyújtása

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára (www.ceepus.info), melynek lépései a következők:

1) Regisztráció: 

www.ceepus.info / Sign in / Click here to register / 2 oldalas regisztrációs lap kitöltése (személyes és intézményi adatok) / email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció

FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!

Azon oktatóknak, akik hálózati pályázatok kapcsán már egyszer regisztráltak, a korábban kapott felhasználónevükkel és jelszavukkal bejelentkezve kiválasztaniuk a "register for mobility" opciót.

2) A pályázati űrlap kitöltése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése

3) Dokumentumok feltöltése:

 • Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
 • Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019/20-as tanévtől az Ausztriába pályázóknak ki kell tölteniük egy pénzügyi tervet. Erről a www.ceepus.info rendszerben a Mobility Desktopon (hallgatóknak és oktatóknak is) található egy rövid tájékoztatás, ill. egy minta táblázat is elérhető ott.
A táblázatot online kell kitölteni a rendszerben a "waiting for finance plan" státuszú pályázóknak, miután az osztrák nemzeti iroda előzetesen jóváhagyta a jelentkezésüket (a Finance Plan menü csak ekkor válik elérhetővé a pályázati adatok között). Erről automatikus rendszerüzenetet kapnak. Az online táblázat a pályázat megnyitásával érhető el. A megnyitott pályázaton belül a csatoltan található útmutató szerint 1. lépésként az Open gomb segítségével lehet elérni a Finance Plan menüt, majd a kitöltött és elmentett pénzügyi tervet 2. lépésként be kell nyújtani az osztrák nemzeti irodához (Submit finance plan). A jelzett költségtervnek összhangban kell állnia az ösztöndíj összegével. A táblázat kitöltését a felületen található útmutató segíti.
Az osztrák nemzeti iroda az ösztöndíjat csak a pénzügyi terv benyújtást követően ítéli meg.
Kérdés esetén forduljanak bizalommal a Tempus Közalapítvány munkatársaihoz a ceepus@tpf.hu email címen, ill. az osztrák nemzeti iroda elérhetőségei és az ösztöndíj összegek megtalálhatók itt.

4) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb

Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe! 

A pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:

 1. a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU)
 2. a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO)
 3. a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
 4. a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája (státusz: waiting for the award from the host NCO)
 5. a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
 6. Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíjat elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)

VI. Pályázati eredmények

A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenet kapnak a regisztrációkor megadott email-címre.

A kiválasztás során az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében a CEEPUS pályázatokat a hátrányos helyzetű jelentkezők számára is elérhetővé kell tenni. Előnyben kell részesíteni a kiválasztás során azokat a jelentkezőket, akik eddig nem részesültek CEEPUS ösztöndíjban (freemover mobilitást is beleértve).

A felsőoktatási intézmény CEEPUS koordinátora csak az általa ösztöndíjra javasolt pályázatokat továbbítja a Tempus Közalapítványnak (továbbiakban: TKA). A TKA elutasítja a beérkezett pályázatokat, amennyiben:

 • a benyújtott oktatói pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek,
 • a pályázat formailag nem megfelelő,
 • a pályázó a határidő után nyújtotta be a pályázatát,
 • a megpályázott hónapok meghaladják a rendelkezésre álló keretet.

Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán; a Freemover pályázatok november 30-ig való benyújtása után december-január folyamán várhatóak.

Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.

 • A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása – open / Accept. Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant. 
 • A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
 • A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

VII. A nyertes mobilitás zárása

Mobilitásának lezárásához két dokumentumra van szükség:

1. A fogadó intézmény által aláírt, lepecsételt „Mobility Report” dokumentum.

 • Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) elérhető elektronikus beszámolót kitölteni.
  A Mobility Report csak az online is elfogadott- Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!
 • A kitöltött dokumentumot letöltést követően fogadó koordinátorának kell elküldenie aláírásra.
 • Az aláírt, lepecsételt dokumentumot fel kell tölteni a ceepus.info felületre.

2. A fogadó intézmény által aláírt, lepecsételt „Letter of Confirmation” dokumentum.

 • Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum (időtartam igazolás). A fogadó koordinátor tölti ki az online igazolást a pályázati felületen, és egy nyomtatott és aláírt példányt az ösztöndíjas részére átad. A dokumentumot a ceepus.info felületre kell feltölteni.

A dokumentumokat a www.ceepus.info oldalon találja az alábbi felületen: login / Mobility Desktop / Manage my mobility applications / Period: Academic year (legördülő menü: 2021/22) / Adott pályázat megnyitása – open / Mobility Report and Letter of Confirmation - edit. Itt tudja majd feltölteni is az aláírt dokumentumokat.

A mobilitásának státusza a dokumentumok feltöltését követően vált 'Completed', azaz teljesített módra.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy csak a ceepus.info felületen kitöltött formanyomtatvány fogadható el, mely tartalmazza a QR-kódot! Más formanyomtatvány nem megfelelő!

CEEPUS hálózati oktatói mobilitás - Pályázati felhívás 2020/21

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a CEEPUS Ösztöndíjprogramban a 2020/21-es tanévre. Jelen pályázati fordulóban főállású oktatók nyújthatnak be pályázatot egyetemi hálózati együttműködések keretén belüli, oktatási célú mobilitási ösztöndíjra.

A hivatalos CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia - Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó*, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

Kontaktok:

I. A pályázat célja

Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. Az intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.

Az oktatói mobilitás célja oktatási tevékenység

 • a szorgalmi időszakban
 • nyári egyetemen
 • intenzív kurzuson
 • vagy rövid hallgatói kiránduláson,

melynek során 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása kötelező (ez technikailag 1 hónap mobilitásnak minősül a www.ceepus.info pályázati rendszerben). A mobilitáshoz társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet!

Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap).

FIGYELEM! Az ösztöndíjtípusra vonatkozó minimum tartózkodási időtartamnál rövidebb időtartam esetében a pályázó nem jogosult az ösztöndíjra.

II. Kik pályázhatnak?

Oktatóként CEEPUS ösztöndíjban csak az a személy részesülhet, aki

 • főállású alkalmazott azon felsőoktatási intézményben, mely tagja a CEEPUS hálózatnak,
 • munkaköri kötelességei közé tartozik az oktatás,
 • adott hálózat egyetemi/főiskolai felelősének támogatásával rendelkezik,
 • a minimum 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása, és az ehhez kapcsolódó oktatási terv bemutatása a pályázatban
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása),
 • CEEPUS országbeli állampolgársággal rendelkezik.
  Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében főállású oktató, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény főállású oktatója (pl. munkaszerződés első oldala).

A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással!

Az elvárásokról, formai feltételekről további információ a Tempus Közalapítvány oktatói mobilitásra vonatkozó oldalán található.

III. Elnyerhető támogatás összege

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes országok linkjeire kattintva.

CEEPUS ösztöndíjak országonként

IV. Pályázható helyek - ELTE 2020/21 CEEPUS hálózatok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2020/21-as tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a CEEPUS központi pályázati oldalon: a Network menüpont alatt a tanévet és az intézményt kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit, és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is. 

 • CIII-AT-0012-16-2021-Language and Literature in a Central European context
  ELTE hálózati koordinátor: dr. Varga Orsolya (vargaorsolya@hotmail.com), ELTE Faculty of Humanities (BTK), Department of Dutch Studies
 • CIII-AT-0037-16-2021-Slavic Philology and Its Cultural Contexts
  ELTE hálózati koordinátor: Mészáros Andor (meszandor@gmail.com), ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa és Oroszország Története Tanszék
 • CIII-AT-0050-16-2021-Education Without Frontiers
  ELTE hálózati koordinátor: Némethné Dr. Tóth Ágnes (toth.agnes@ppk.elte.hu), ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet - Szombathely
 • CIII-AT-0103-15-2021-Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies
 • CIII-CZ-0029-16-2021-Idea of Europe in European culture, history and politics
  ELTE hálózati koordinátor: Körmendi Tamás (kormendi@caesar.elte.hu), ELTE BTK Történeti Intézet
 • CIII-CZ-0604-10-2021-South and North Korea, Korean and Koreans: Research, Research Based Teaching & Networking for Synergies in Central and Eastern Europe
  ELTE hálózati koordinátor: dr. habil. Mecsi Beatrix (bmecsi@gmail.com), ELTE BTK Koreai Tanszék
 • CIII-HR-1005-06-2021-Educational Systems in Central Europe
  • ELTE hálózati koordinátor: Bajzáth Angéla, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
  • Adminisztratív kontakt: Nemes Zsófia (nemes.zsofia@tok.elte.hu)
 • CIII-HU-0019-16-2021-International Cooperation in Computer Science
 • CIII-HU-1201-04-2021-German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe: New Perspectives of Teacher Training
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. habil. Rada Roberta (rada.roberta@btk.elte.hu), ELTE BTK Germanisztikai Intézet
 • CIII-RO-0814-08-2021-Red de Hispanistat de Europa Central
  ELTE hálózati koordinátor: Balázs-Piri Péter (balazs-piri.peter@btk.elte.hu), ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
 • CIII-RS-0038-16-2021-Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. Kázmér Miklós (mkazmer@gmail.com), ELTE TTK Földtudományi Központ
 • CIII-SI-1313-03-2021-Autonomous Vehicles Universities

A hálózati koordinátorok elérhetőségei az ELTE 2020/21-es CEEPUS hálózatai alapján

V. A pályázat benyújtása

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára (www.ceepus.info), melynek lépései a következők:

1) Regisztráció: 

www.ceepus.info / Sign in / Click here to register / 2 oldalas regisztrációs lap kitöltése (személyes és intézményi adatok) / email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció

FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!

Azon oktatóknak, akik hálózati pályázatok kapcsán már egyszer regisztráltak, a korábban kapott felhasználónevükkel és jelszavukkal bejelentkezve kiválasztaniuk a "register for mobility" opciót.

2) A pályázati űrlap kitöltése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése

3) Dokumentumok feltöltése:

 • Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
 • Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019/20-as tanévtől az Ausztriába pályázóknak ki kell tölteniük egy pénzügyi tervet. Erről a www.ceepus.info rendszerben a Mobility Desktopon (hallgatóknak és oktatóknak is) található egy rövid tájékoztatás, ill. egy minta táblázat is elérhető ott.
A táblázatot online kell kitölteni a rendszerben a "waiting for finance plan" státuszú pályázóknak, miután az osztrák nemzeti iroda előzetesen jóváhagyta a jelentkezésüket (a Finance Plan menü csak ekkor válik elérhetővé a pályázati adatok között). Erről automatikus rendszerüzenetet kapnak. Az online táblázat a pályázat megnyitásával érhető el. A megnyitott pályázaton belül a csatoltan található útmutató szerint 1. lépésként az Open gomb segítségével lehet elérni a Finance Plan menüt, majd a kitöltött és elmentett pénzügyi tervet 2. lépésként be kell nyújtani az osztrák nemzeti irodához (Submit finance plan). A jelzett költségtervnek összhangban kell állnia az ösztöndíj összegével. A táblázat kitöltését a felületen található útmutató segíti.
Az osztrák nemzeti iroda az ösztöndíjat csak a pénzügyi terv benyújtást követően ítéli meg.
Kérdés esetén forduljanak bizalommal a Tempus Közalapítvány munkatársaihoz a ceepus@tpf.hu email címen, ill. az osztrák nemzeti iroda elérhetőségei és az ösztöndíj összegek megtalálhatók itt.

4) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb

Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe! 

A pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:

 1. a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU)
 2. a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO)
 3. a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
 4. a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája (státusz: waiting for the award from the host NCO)
 5. a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
 6. Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíjat elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)

VI. Pályázati eredmények

A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenet kapnak a regisztrációkor megadott email-címre.

A kiválasztás során az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében a CEEPUS pályázatokat a hátrányos helyzetű jelentkezők számára is elérhetővé kell tenni. Előnyben kell részesíteni a kiválasztás során azokat a jelentkezőket, akik eddig nem részesültek CEEPUS ösztöndíjban (freemover mobilitást is beleértve).

A felsőoktatási intézmény CEEPUS koordinátora csak az általa ösztöndíjra javasolt pályázatokat továbbítja a Tempus Közalapítványnak (továbbiakban: TKA). A TKA elutasítja a beérkezett pályázatokat, amennyiben:

 • a benyújtott oktatói pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek,
 • a pályázat formailag nem megfelelő,
 • a pályázó a határidő után nyújtotta be a pályázatát,
 • a megpályázott hónapok meghaladják a rendelkezésre álló keretet.

Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán; a Freemover pályázatok november 30-ig való benyújtása után december-január folyamán várhatóak.

Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.

 • A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása – open / Accept. Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant. 
 • A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
 • A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

VII. A nyertes mobilitás zárása

Mobilitásának lezárásához két dokumentumra van szükség:

1. A fogadó intézmény által aláírt, lepecsételt „Mobility Report” dokumentum.

 • Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) elérhető elektronikus beszámolót kitölteni.
  A Mobility Report csak az online is elfogadott- Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!
 • A kitöltött dokumentumot letöltést követően fogadó koordinátorának kell elküldenie aláírásra.
 • Az aláírt, lepecsételt dokumentumot fel kell tölteni a ceepus.info felületre.

2. A fogadó intézmény által aláírt, lepecsételt „Letter of Confirmation” dokumentum.

 • Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum (időtartam igazolás). A fogadó koordinátor tölti ki az online igazolást a pályázati felületen, és egy nyomtatott és aláírt példányt az ösztöndíjas részére átad. A dokumentumot a ceepus.info felületre kell feltölteni.

A dokumentumokat a www.ceepus.info oldalon találja az alábbi felületen: login / Mobility Desktop / Manage my mobility applications / Period: Academic year (legördülő menü: 2020/21) / Adott pályázat megnyitása – open / Mobility Report and Letter of Confirmation - edit. Itt tudja majd feltölteni is az aláírt dokumentumokat.

A mobilitásának státusza a dokumentumok feltöltését követően vált 'Completed', azaz teljesített módra.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy csak a ceepus.info felületen kitöltött formanyomtatvány fogadható el, mely tartalmazza a QR-kódot! Más formanyomtatvány nem megfelelő!


CEEPUS hálózati oktatói mobilitás - Pályázati felhívás 2019/20

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a CEEPUS Ösztöndíjprogramban a 2019/20-as tanévre. Jelen pályázati fordulóban főállású oktatók nyújthatnak be pályázatot egyetemi hálózati együttműködések keretén belüli, oktatási célú mobilitási ösztöndíjra.

A hivatalos CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia - Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

Kontaktok:

I. A pályázat célja

Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. Az intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.

Az oktatói mobilitás célja oktatási tevékenység

 • a szorgalmi időszakban
 • nyári egyetemen
 • intenzív kurzuson
 • vagy rövid hallgatói kiránduláson,

melynek során 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása kötelező (ez technikailag 1 hónap mobilitásnak minősül a www.ceepus.info pályázati rendszerben). A mobilitáshoz társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem lehet!

Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap).

FIGYELEM! Az ösztöndíjtípusra vonatkozó minimum tartózkodási időtartamnál rövidebb időtartam esetében a pályázó nem jogosult az ösztöndíjra.

II. Kik pályázhatnak?

Oktatóként CEEPUS ösztöndíjban csak az a személy részesülhet, aki

 • főállású alkalmazott azon felsőoktatási intézményben, mely tagja a CEEPUS hálózatnak,
 • munkaköri kötelességei közé tartozik az oktatás,
 • adott hálózat egyetemi/főiskolai felelősének támogatásával rendelkezik,
 • a minimum 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása, és az ehhez kapcsolódó oktatási terv bemutatása a pályázatban
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása),
 • CEEPUS országbeli állampolgársággal rendelkezik.
  Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében főállású oktató, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény főállású oktatója (pl. munkaszerződés első oldala).

A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással!

Az elvárásokról, formai feltételekről további információ a Tempus Közalapítvány oktatói mobilitásra vonatkozó oldalán található.

III. Elnyerhető támogatás összege

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) tájékozódhat, az egyes országok linkjeire kattintva.

CEEPUS ösztöndíjak országonként - 2018

IV. Pályázható helyek - ELTE 2019/20 CEEPUS hálózatok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2019/20-as tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a CEEPUS központi pályázati oldalon: a Network menüpont alatt a tanévet és az intézményt kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit, és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is. 

A) Nyertes hálózatok:

 • CIII-AT-0012-15-1920-Language and Literature in a Central European context
 • CIII-AT-0037-15-1920-Slavic Philology and Its Cultural Contexts
  • ELTE hálózati koordinátor: Mészáros Andor (meszandor@gmail.com), ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa és Oroszország Története Tanszék
 • CIII-AT-0103-14-1920-Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies
 • CIII-CZ-0029-15-1920-Idea of Europe in European culture, history and politics
 • CIII-CZ-0604-09-1920-South and North Korea, Korean and Koreans: Research, Research Based Teaching & Networking for Synergies in Central and Eastern Europe
  • ELTE hálózati koordinátor: dr. habil. Mecsi Beatrix (bmecsi@gmail.com), ELTE BTK Koreai Tanszék
 • CIII-HR-1005-05-1920-Educational Systems in Central Europe
  • ELTE hálózati koordinátor: Bajzáth Angéla, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
  • Adminisztratív kontakt: Nemes Zsófia (nemes.zsofia@tok.elte.hu)
 • CIII-HU-1407-01-1920-LISCE-Library and Information Science in Central Europe 
  • ELTE hálózati koordinátor: Dr. Bella Katalin (katalinbella@gmail.com), ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
 • CIII-HU-0019-15-1920-International Cooperation in Computer Science
 • CIII-RO-0038-15-1920-Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe
  • ELTE hálózati koordinátor: Dr. Kázmér Miklós (mkazmer@gmail.com), ELTE TTK Földtudományi Központ
 • CIII-SI-1313-02-1920-Autonomous Vehicles Universities

B) Tartalékos hálózatok (Umbrella): A tavaszi félévben van lehetőség mobilitásokat megvalósítani, a nyertes hálózatok által fel nem használt hónapok függvényében.

 • CIII-HU-1201-03-1920-German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. habil. Rada Roberta (rada.roberta@btk.elte.hu), ELTE BTK Germanisztikai Intézet
 • CIII-RO-0814-07-1920-Red de Hispanistat de Europa Central
  ELTE hálózati koordinátor: Balázs-Piri Péter (balazs-piri.peter@btk.elte.hu), ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék

A hálózati koordinátorok elérhetőségei az ELTE 2019/20-as CEEPUS hálózatai alapján

V. A pályázat benyújtása

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára (www.ceepus.info), melynek lépései a következők:

1) Regisztráció: 

www.ceepus.info / Sign in / Click here to register / 2 oldalas regisztrációs lap kitöltése (személyes és intézményi adatok) / email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció

FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!

Azon oktatóknak, akik hálózati pályázatok kapcsán már egyszer regisztráltak, a korábban kapott felhasználónevükkel és jelszavukkal bejelentkezve kiválasztaniuk a "register for mobility" opciót.

2) A pályázati űrlap kitöltése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése

3) Dokumentumok feltöltése:

 • Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
 • Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019/20-as tanévtől az Ausztriába pályázóknak ki kell tölteniük egy pénzügyi tervet. Erről a www.ceepus.info rendszerben a Mobility Desktopon (hallgatóknak és oktatóknak is) található egy rövid tájékoztatás, ill. egy minta táblázat is elérhető ott.
A táblázatot online kell kitölteni a rendszerben a "waiting for finance plan" státuszú pályázóknak, miután az osztrák nemzeti iroda előzetesen jóváhagyta a jelentkezésüket (a Finance Plan menü csak ekkor válik elérhetővé a pályázati adatok között). Erről automatikus rendszerüzenetet kapnak. Az online táblázat a pályázat megnyitásával érhető el. A megnyitott pályázaton belül a csatoltan található útmutató szerint 1. lépésként az Open gomb segítségével lehet elérni a Finance Plan menüt, majd a kitöltött és elmentett pénzügyi tervet 2. lépésként be kell nyújtani az osztrák nemzeti irodához (Submit finance plan). A jelzett költségtervnek összhangban kell állnia az ösztöndíj összegével. A táblázat kitöltését a felületen található útmutató segíti.
Az osztrák nemzeti iroda az ösztöndíjat csak a pénzügyi terv benyújtást követően ítéli meg.
Kérdés esetén forduljanak bizalommal a Tempus Közalapítvány munkatársaihoz a ceepus@tpf.hu email címen, ill. az osztrák nemzeti iroda elérhetőségei és az ösztöndíj összegek megtalálhatók itt.

4) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb

Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe! 

A pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:

 1. a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU)
 2. a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO)
 3. a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
 4. a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája (státusz: waiting for the award from the host NCO)
 5. a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
 6. Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíjat elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)

VI. Pályázati eredmények

A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenet kapnak a regisztrációkor megadott email-címre.

A kiválasztás során az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében a CEEPUS pályázatokat a hátrányos helyzetű jelentkezők számára is elérhetővé kell tenni. Előnyben kell részesíteni a kiválasztás során azokat a jelentkezőket, akik eddig nem részesültek CEEPUS ösztöndíjban (freemover mobilitást is beleértve).

A felsőoktatási intézmény CEEPUS koordinátora csak az általa ösztöndíjra javasolt pályázatokat továbbítja a Tempus Közalapítványnak (továbbiakban: TKA). A TKA elutasítja a beérkezett pályázatokat, amennyiben:

 • a benyújtott oktatói pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek,
 • a pályázat formailag nem megfelelő,
 • a pályázó a határidő után nyújtotta be a pályázatát,
 • a megpályázott hónapok meghaladják a rendelkezésre álló keretet.

Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán; a Freemover pályázatok november 30-ig való benyújtása után december-január folyamán várhatóak.

Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.

 • A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása – open / Accept. Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant. 
 • A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
 • A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

VII. A nyertes mobilitás zárása

Mobilitásának lezárásához két dokumentumra van szükség:

1. A fogadó intézmény által aláírt, lepecsételt „Mobility Report” dokumentum.

 • Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) elérhető elektronikus beszámolót kitölteni.
  A Mobility Report csak az online is elfogadott- Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!
 • A kitöltött dokumentumot letöltést követően fogadó koordinátorának kell elküldenie aláírásra.
 • Az aláírt, lepecsételt dokumentumot fel kell tölteni a ceepus.info felületre.

2. A fogadó intézmény által aláírt, lepecsételt „Letter of Confirmation” dokumentum.

 • Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum (időtartam igazolás). A fogadó koordinátor tölti ki az online igazolást a pályázati felületen, és egy nyomtatott és aláírt példányt az ösztöndíjas részére átad. A dokumentumot a ceepus.info felületre kell feltölteni.

A dokumentumokat a www.ceepus.info oldalon találja az alábbi felületen: login / Mobility Desktop / Manage my mobility applications / Period: Academic year (legördülő menü: 2019/20) / Adott pályázat megnyitása – open / Mobility Report and Letter of Confirmation - edit. Itt tudja majd feltölteni is az aláírt dokumentumokat.

A mobilitásának státusza a dokumentumok feltöltését követően vált 'Completed', azaz teljesített módra.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy csak a ceepus.info felületen kitöltött formanyomtatvány fogadható el, mely tartalmazza a QR-kódot! Más formanyomtatvány nem megfelelő!