Central-Kolleg Pályázat

2017.03.13.
Central-Kolleg Pályázat
A berlini Humboldt Egyetem által koordinált CENTRAL Hálózat (Central European Network for Teaching and Research in Academic Liason) kiírta a CENTRAL-Kolleg programokra vonatkozó pályázati felhívását. A CENTRAL-Kolleg olyan kutatás alapú program, amelyben fiatal kutatók és hallgatók alkotnak kutatócsoportokat a CENTRAL Hálózat partneregyetemeiről, tehát a Humbold Egyetemről, a prágai Károly Egyetemről, a Bécsi Egyetemről, a Varsói Egyetemről, valamint az ELTE-ről.

A pályázaton PhD-hallgatók vagy olyan PosztDoc-kutatók vehetnek részt, akik két évnél nem régebben szerezték meg doktori fokozatukat. A Central partneregyetemekről másokkal együtt mint munkacsoport-vezetők adják be pályázatukat. Vezetésükkel munkacsoportok alakulnak, melyek az általuk kiválasztott hallgatókkal és kutatási projekten határozott időn keresztül, 2017 júniusa és decembere között dolgoznak. A kutatási idő alatt a csoport két 3 napos (egy kezdő és egy záró) workshopon találkozik, közben minden tagja önállóan dolgozik, és online vagy személyes találkozók útján tartják a kapcsolatot a csoport másik partneregyetemen tanuló tagjaival.

A CENTRAL-Kolleg program célja, hogy mentorálással, oktatással és projektmenedzseléssel segítsék azokat a fiatalokat, akik nemzetközi munkacsoportot vezetnének, illetve elősegítsék a tagegyetemek közötti kooperációt fiatal kutatók bevonásával.

2017-ben négy munkacsoport nyerhet támogatást: három CENTRAL-Kolleg Berlinben, a Humboldt Egyetem részvételével kutathat, bármilyen választott témában; egy CENTRAL-Kolleg Prágában, a Károly Egyetem részvételével kutathat, migráció témában.

Jelentkezési határidő:  2017. április 21.

További információ