ChatGPT és más nagy nyelvi modellek

2023.04.24.
ChatGPT és más nagy nyelvi modellek
Pályázatot hirdet a Belügyi Tudományos Tanács, a nagy nyelvi modellek alkalmazási és biztonsági kérdéseire keresnek életszerű megoldásokat. 

A pályázat célja, hogy írásra serkentse mindazokat, akik valamilyen módon érintettek, illetve érdekeltek a meghirdetett témakörökben.Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, egy vagy több magyar nyelvű, eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott tanulmánnyal lehet. Két témakörben várják a tudományos műveket:

  • A ChatGPT és más nagy nyelvi modellek (LLM-ek) alkalmazásának lehetőségei
  • ChatGPT és más nagy nyelvi modellek (LLM-ek) biztonsági kérdései, szervezeti és társadalmi hatásai

A követelményeknek megfelelő pályaművön túl a jelentkezésnek tartalmaznia kell egy 1 oldalas, rövid ismertetést a dolgozatról, a szerzői nyilatkozatot és a személyes adatok kezelésére vonatkozó, hozzájárulói nyilatkozatot. A pályaműben a jeligén kívül egyéb, a pályázó személyének azonosítására alkalmas adat, jelölés nem szerepelhet. 

A pályázatra beérkező tanulmányok közül a bíráló bizottság témánként az első három helyezettet pénzjutalomban részesíti, valamint különdíjat adományozhat.

  • Első díj témánként: 600 000 Ft (bruttó)
  • Második díj témánként: 300 000 Ft (bruttó)
  • Harmadik díj témánként: 200 000 Ft (bruttó)
  • Különdíj témánként: 200 000 Ft (bruttó)

A pályaművek elbírálásakor lényeges szempont a megadott témakörhöz való kötődés, a következtetések és javaslatok gyakorlati alkalmazhatósága, valamint a feldolgozás igényessége. Emellett elvárás, hogy az anyag összefoglalást is tartalmazzon, amelyben szerepelnie kell az innovációs javaslatok alkalmazásának is.

Jelentkezési határidő: 2023. október 1. éjfél

Pályázat benyújtása
További információk