Ciklikusság a társadalomban és a politikában

2024.05.21.
Ciklikusság a társadalomban és a politikában
Az ELTE Szociálpszichológia Tanszék 2024 májusában hetedik alkalommal rendezte meg a Változó világ, változó társadalom konferenciát összesen 9 magyarországi egyetem hallgatóinak részvételével.

Az idei évben a konferencia a társadalomra és a politikai folyamatokra jellemző ciklikusság kérdését helyezte a középpontba. A szervezők olyan kutatásokkal várták a jelentkezőket, amelyek az egyéni viselkedésmódokban, a társadalmi normákban, a politikai mozgalmakban, a gazdasági trendekben vagy a kultúrában ismétlődő mintázatokat vizsgálták, ideértve a társadalomtudományok vissza-visszatérő témáit, paradigmáit is. A rendezvény négy előadásszekciójában 13, poszterszekciójában pedig 2 hallgató mutathatta be empirikus vagy elméleti kutatási eredményeit, többek között a pszichológia, a szociológia, a kommunikáció- és a politikatudomány területeiről.

A rendezvény vendégeit Gáti Éva PhD-hallgató, a Társadalmi Csoportok és Média Kutatóműhely kutatócsoport tagja köszöntötte, majd Szelényi Zsuzsanna külpolitikai szakértő tartotta meg vendégelőadását Valóban a konzervativizmus új aranykorát éljük? címmel. Prezentációját a belpolitikai ciklusok és álláspontok, valamint a társadalmi interperszonális dinamikák témái köré szerveződő délelőtti előadásszekciók követték, melyeket Kende Anna, a Pszichológiai Intézet igazgatója moderált. Az előbbi szekcióban a köztársasági elnökök körüli válságmenedzsmentről, valamint a jobboldali radikalizmus okairól, utóbbiban pedig a sport reintegrációs szerepéről, az úszók bántalmazásának médiareprezentációjáról, a kortárs mozaikcsaládok dinamikáiról, valamint a koragyermekkori intézmények szakembereinek anya- és gyermekképeiről volt szó.

Két hallgató tudományos poszterrel érkezett a konferenciára, bemutatva a kelet-magyarországi jogismeret háttérváltozóit és a tartós beteg tanulók oktatási rendszeren belüli láthatatlanságát. A poszterprezentációk után Koltai Júlia, az ELTE TÁTK habilitált egyetemi docense Társadalmi struktúra és egyenlőtlenség a digitális adatok tükrében című előadását hallhatta a közönség.

Az Identitáshatárok és társadalmi megismerés című délutáni szekciót Ujhelyi Adrienn, a Szociálpszichológia Tanszék docense moderálta. A négy hallgatói előadás a határon túli LMB+ magyarokat érő kettős kisebbségi stresszt, a nők karrieraspirációit is befolyásoló elidegenítő félreismerést és szexuális tárgyiasítást, a magyar nemzeti identitás és egyéb társas identitások tartalmi összefüggéseit, illetve a mesterséges intelligenciával kapcsolatos attitűdöket tárgyalta.

A Történelmi változások és átalakuló társadalmak című szekciót Komoróczy Tibor, a Szociálpszichológia Tanszék doktorandusza vezette. A szekció hallgatói a magyar történeti alkotmány jogfolytonosságával, a Habsburg Monarchia magyarországi kollektív emlékezetével, továbbá Hruscsov és Gorbacsov politikai életpályáinak közös pontjaival kapcsolatos elméleti munkáikat ismertették. A konferenciáról az ELTE PPK honlapján olvashatók további részletek.

Forrás: ELTE PPK