Csatlakozott az ELTE a kutatásértékelési reform koalíciójához

2022.11.15.
Csatlakozott az ELTE a kutatásértékelési reform koalíciójához
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az összeurópai kezdeményezés megállapodásának első magyar aláírója.

Az Európai Kutatási Térség (ERA) politikai menetrendje 20 konkrét intézkedést határozott meg a 2022–2024 közötti időszakra, a 3. számú intézkedés: "A kutatás, a kutatók és az intézmények értékelési rendszerének reformja". Ennek megfelelően 2022 januárjában megkezdődött a kutatásértékelés reformjáról szóló megállapodás kidolgozásának folyamata. Az Európai Bizottság a Science Europe-pal és az Európai Egyetemek Szövetségével (EUA) együtt a megállapodás előkészítésének folyamatát elősegítő szerepet töltött be.

Mintegy 40 ország több mint 350 szervezetét vonták be a munkába: állami és magán kutatásfinanszírozókat, egyetemeket, kutatóközpontokat, intézeteket, ezek szövetségeit, nemzeti és regionális hatóságokat, akkreditációs ügynökségeket, tudományos társaságokat és kutatói szövetségeket. Magyarországot 2 intézmény, az ELKH mellett egyetlen egyetemként az ELTE képviselte. Az ELTE CHARM-EU partneregyetemei közül több egyetem is részt vett a közgyűléseken.

Július 19-én nyilvánosságra hozták a végleges megállapodást, amelyhez szeptember 28. óta lehet csatlakozni. November közepéig több mint 200 szervezet írta alá a dokumentumot, az ELTE mellett köztük van az Utrechti Egyetem, a Barcelonai Egyetem és maga az Európai Bizottság is.

A szöveg 10 kötelezettségvállalást részletez. Az első 4 az úgynevezett alapvető kötelezettségvállalások csoportja:

1. A kutatáshoz való hozzájárulások és a kutatói pályafutás sokféleségének elismerése a kutatás igényeinek és jellegének megfelelően.
2. A kutatás értékelését elsősorban a minőségi (kvalitatív) értékelésre alapozzuk, amelynél a szakértői értékelés (peer review) központi szerepet játszik, és amelyet a mennyiségi (kvantitatív) mutatók felelős használata támogat.
3. A folyóirat- és publikáció-alapú mérőszámok, különösen az impaktfaktor és a Hirsch-index (h-index) túlhasználatának elhagyása a kutatás értékelésében.
4. Kerülni kell a kutatási szervezetek rangsoraiban alkalmazott metrikák használatát az egyéni kutatók és kutatások értékelésében.

A további hat, ún. támogató kötelezettségvállalás a forrásokról, a belső folyamatokról, kommunikációról fogalmaz meg irányelveket.

A megállapodás tartalmazza a reform céljait és időkeretét: 1 év alatt kell felmérni a belső folyamatokban szükségesnek ítélt változásokat, 5 év múlva pedig értékelni azok sikerességét.

„Fontos hangsúlyozni, hogy a folyamat megtervezésében és végrehajtásában teljes a szervezetek autonómiája, vagyis önmaguknak tűznek ki célokat és eredményeiket maguk értékelik, a közös úton a maguk tempójában, saját elképzeléseik szerint haladva” – fogalmazott Sziklai Péter, az ELTE tudományos rektorhelyettese, aki a folyamatban az ELTE hivatalos képviselője volt. A rektorhelyettes kifejtette: az ELTE csatlakozása nem jelenti a kvantitatív mérőszámok teljes elhagyását, sem szembefordulást a meglévő teljesítményértékelési rendszerekkel, inkább azok finomhangolásában játszik majd szerepet.

A végleges megállapodás után a következő lépés a Coalition for Advancing Research Assessment (Koalíció a kutatásértékelés előmozdításáért, COARA) megalakítása. A koalícióhoz való csatlakozásra minden olyan szervezet jogosult, amely november 17-ig meghatalmazott képviselője útján aláírja a megállapodást. Ők mind meghívást kapnak a koalíció online alakuló közgyűlésére december 1-jén.