„Csodát tenni a film nyelvével”

2016.04.29.
„Csodát tenni a film nyelvével”
Az ELTE BTK Vallástudományi Központ és Bibliatudományi minor képzés „Az Írás arcai – bibliatudományi előadások 2.” című sorozatának hetedik előadásán Gelencsér Gábor, az ELTE BTK Filmtudományi Tanszékének egyetemi docense „Biblikus téma vs. transzcendentális stílus. Filmes lehetőségek és korlátok az Írás reprezentációjában” címmel tartott előadást.

Buzási Gábor, a sorozat egyik szervezője az előadás elején köszöntette a hallgatóságot, és felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani előadás témája már a Biblia és a biblikus szövegek tágabb recepciója. Elöljáróban két kérdést vetett fel: mennyire ábrázolható a Biblia a film segítségével, illetve ha ábrázolható, akkor a téma vagy a stílus az, ami hívebben kifejezi mondanivalóját.

Gelencsér Gábor előadása elején néhány alapvető kiindulópontot és lehetőséget fogalmazott meg: mekkora maga a korpusz, milyen filmeket sorolhatunk ide, az adaptációk mennyiben térhetnek el a témától vagy a bibliai alapszövegtől. Előadásában elsősorban arra kereste a választ, hogy a filmnek mint médiumnak milyen lehetőségei és korlátai vannak a biblikus történetek vonatkozásában. Ezt követően a biblia témájú filmek történeti áttekintése következett: Gelencsér elsőként arra világított rá, hogy a bibliai témájú filmek korpusza hatalmas, rengeteg weboldal foglalkozik és ajánl ilyen típusú filmeket. Ezek többségének esztétikai értéke megkérdőjelezhető, azonban az – általában a rendező megjelölése nélkül – ajánlott filmek mégis igazi tömegfilmek, melyek részletes vizsgálata nem ebben az előadásban, hanem a tömegkultúra vonatkozásában lenne igazán érdekes.

A filmtörténet korai szakaszában az ősfilmek célja a minél látványosabb hatás elérése volt: az 1800-as évek vége az attrakció mozijának korszaka volt, ez a tendencia pedig a mai blockbustereknél is megfigyelhető, hiszen azok is a látványosság, az akció és a hatáskeltés hármasságára építenek. A hangosfilmek megjelenésével a film egyik mediális alapvonásáról – miszerint az a konkrét valóság ábrázolása fotografikus eszközökkel – a hangsúly áttevődött a történetmesélésre. A filmek döntő többsége akkor és most is elbeszélő film, többek között a piac tendenciáinak is köszönhető az, hogy a történetmondás hegemóniája máig töretlen a filmművészetben.

Gelencsér Gábor a történetmondás és a Biblia kapcsolatával folytatta előadását: az ősfilmek korszakában a nézőknek elsődlegesen a film új nyelvét kellett elsajátítaniuk, erre pedig kiváló eszköz volt a bibliai történetek megfilmesítése, hiszen azok széles körben ismertek voltak. Így filmnézés közben a néző tulajdonképpen a történet elbeszélési módját nézte és sajátította el, nem is igazán magát a történetet; majd egy később látott, ismeretlen és új történetet ez alapján már könnyen dekódolni tudott. A biblia történetek korai megfilmesítéseiből Gelencsér Gábor egy 1903-as, Lucien Nonguet és Ferdinand Zecca által rendezett negyven perces filmet hozott például: a Jézus élete és szenvedésében már felfedezhetők sajátosan a filmnyelv elbeszéléstechnikájára jellemző fogások (pl. kihagyások), valamint már itt is kísérletet tettek a transzcendentális ábrázolására. Mivel még ez is az attrakció mozija volt, így a különböző filmes trükkökkel a látványosság fokozása és a hatáskeltés volt a cél. A korábban említett tömegfilmek ezt a tradíciót folytatják, hozzáadott esztétikai értékek nélkül: az előadó ezeket a filmeket a 20. századi „Biblia pauperumnak” nevezte, azaz a mozgóképet mint a szegények bibliáját definiálta.

Az ősfilmeket követően a klasszikus hollywoodi mozik következtek: olyan monumentális alkotások, mint például William Wyler 1959-es Ben Hur című nagyszabású filmje. Ezek a filmek Hollywood egyik nagy válságkorszakát kívánták orvosolni: nagy költségvetésű, látványos és epikus alkotások ezek, melyek célja az volt, hogy visszacsalogassák a nézőket a moziba. Ezek a filmek szuperszéles vászonra készültek, sztárszínészek játszottak bennük, gazdag díszletekkel dolgoztak és a korszak legmodernebb technikai megoldásait alkalmazták. A kortárs alkotások közül Gelencsér Gábor két példát említett röviden: az egyik a még manapság is kettős megítélésű Mel Gibson-féle 2004-ben készült Passió, valamint Darren Aronofsky 2014-es Noé című filmje. Röviden kitért a szubverzív és provokatív alkotásokra is, olyanokra mint Buñuel Aranykor című filmje, Pasolini Máté evangéliuma, Norman Jewison Jézus Krisztus Szupersztárja, Martin Scorsese Krisztus utolsó megkísértése című mozija vagy a Monty Python csoport által készített Brian élete.

Az előadás utolsó részében a történetmondás és a transzcendencia viszonyát vizsgálta meg Gelencsér Gábor. Elsődlegesen arra hívta fel a figyelmet, hogy a filmművészet alapvető célja mindig is az volt, hogy túllépjen a valóság fotografikus ábrázolásán. A filmtörténet ezekről a meghaladásokról szól, a biblikus történetek filmre vitelénél pedig különösen fontos ez, hiszen a transzcendentális tartalmak megjelenítéséhez elengedhetetlen az absztrakció. Paul Schrader Transzcendentális stílus a filmben című műve kapcsán kiemelte, hogy a filmnek nem informálnia kell a transzcendensről, hanem kifejezni azt. Kvázi „csodát kell tenni” a film nyelvével, hogyan a transzcendens hatás létre tudjon jönni. Ez a csodatétel pedig úgy érzékeltethető a legjobban, ha a film lemond gazdag eszközeiről, esztétikájának lényege a lecsupaszítottság és a hiány, ebbe a hiányba áramolhat be a transzcendencia. Ennek illusztrálására Gelencsér Gábor egy rövid részletet vetített le Pasolini már említett, Máté evangéliuma című filmjéből, ahol egy vágás az az egyszerű filmnyelvi eszköz, ami a csodát megjeleníti. Emellett említette még Tarkovszkij Andrej Rubljov című alkotását is, ahol a végig fekete fehér film az utolsó képben, ahol a kamera az ikonokat mutatja, színesre vált. Ahogy Gelencsér Gábor mondta, ezek a példák a ritkábbak közül valók, mivel a biblikus témájú filmek nagy többségében eluralkodott a gazdag és túlburjánzó eszközhasználat.

„Az Írás arcai” szemeszterzáró előadását 2016. május 11-én Bazsányi Sándor, a PPKE Esztétika Tanszékének egyetemi docense tartja majd „Istennek tetsző bűn – változatok Judit és Holofernész történetére” címmel.