Demokrácia és diverzitás az oktatásban

2019.05.14.
Demokrácia és diverzitás az oktatásban
Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézete adott otthont április 25. és május 5. között az Erasmus+ ReCreaDe Reimagining Creative Democracy projekt első nemzetközi intenzív programjának.

A 10 napos programra 8 országból, a házigazda ELTE-vel együtt 8 egyetemről közel 50 résztvevő érkezett, hogy különböző workshopokon és feladatokon keresztül együtt gondolkodjanak a demokrácia és a diverzitás szerepéről, jelentőségéről az oktatásban.

A téma elméleti kereteinek feldolgozása után a hallgatók brit, észt, finn, magyar, német, osztrák, spanyol és svéd oktatók vezetésével, változatos tevékenységek során kerültek közelebb az iskolai demokrácia, a demokratikus osztályterem, a tanári kreativitás, az emberi és gyermekjogok, a kreatív tanulási környezet, valamint a demokratikus kultúra iskolai támogatásának témaköréhez.

A program során

a résztvevők 4 különböző jellegű budapesti iskolát látogattak meg.

A személyes tapasztalatok megosztásával és a közös reflexiókkal lehetőség nyílt az egyes európai oktatási rendszerek és gyakorlatok, illetve azok demokratikus jellegének összehasonlítására is.

Az előadásokon és a csoportfeladatokon kívül az angol Allen Owen által vezetett kreatív dráma workshop, a tanulási és reflektív naplóként használt sajátkezű sketchbook készítés, illetve az érzékekre és a figyelemre ható városi kóborlás (derive) Budapest utcáin mind azt a célt szolgálták, hogy a tanárjelölt hallgatók a saját tanulási folyamatukon keresztül ismerjék meg és éljék át a demokrácia és a sokféleség élményét, illetve a folyamatos reflexiók segítségével mindezt a saját tanári eszköztárukba és identitásukba építve vigyék tovább. A következő Intenzív Programra 2020 tavaszán, Bécsben kerül sor.

Az ELTE-n a program szakmai felelőse Kopp Erika, a projektben Kálmán Orsolya és Salát Magdolna oktatók vesznek részt. Az Intenzív Program lebonyolításában két hallgató, Eszes Fruzsina és Pongor-Juhász Orsolya Anna segített.

Bővebb információ a ReCreaDe projektről

Forrás: ELTE PPK