DH_Budapest_22 & DARIAH Napok

DH_Budapest_22 & DARIAH Napok
11/23 - 11/25

2022. november 23. - 2022. november 25.

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár és DBT Nagylaboratórium (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., Főép. I. és II. em.)

11/23 - 11/25

2022. november 23. - 2022. november 25.

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár és DBT Nagylaboratórium (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., Főép. I. és II. em.)


Harmadszor rendez nemzetközi digitális bölcsészeti konferenciát az ELTE Digitális Bölcsészettudományi Tanszék a DARIAH-val együttműködésben.

Az első éves konferencia általában a digitális bölcsészettudományi kutatások adott állapotát vizsgálta, a második már szűkebben összpontosított a távoli olvasás elméletére és gyakorlatára. Idén a hálózatok és a hálózatépítés áll a középpontban.

A hálózat mint metafora régóta a jelenségek konceptualizálásának eszköze a humán tudományokban, de a digitális és digitalizált adatkészletek megjelenésével a kvantitatív elemzés és az adatvizualizáció eszközévé is vált. A "hálózat" és a "hálózatépítés" alapvető fogalmak lettek a szemantikai struktúrák vizsgálatától kezdve az ötletek, emberek és műtárgyak áramlásán át az intézmények együttműködési mintáiig. A kutatók újabb és újabb kérdéseket vetnek fel a természettudományokban kifejlesztett eszközök és technikák ismeretelméleti alapjaival és következményeivel kapcsolatban is.

Az idei konferencia rendkívül széles skálán mutatja be a digitalizáció hozományait a bölcsészettudományban. Szó lesz történelmi tudásgráfok létrehozásáról felhasználóbarát csatolt adatszerkesztővel, dallamstrukturálásról a hagyományos japán zenében hálózatelmélet segítségével, a webarchiválás elméleti és gyakorlati alapjairól, a XIX. századi egyiptomi diplomáciai hálózatépítésről, flamand irodalmi folyóiratok vizuális hálózatelemzéséről, az irodalom európai bibliográfiai adatainak harmonizálásáról és a tragédiák és a vígjátékok közötti strukturális különbségek digitális fetárásáról is.

A vitaindítót Mathieu Jacomy technoantropológus, az Aalborgi Egyetem TANT Laboratóriumának posztdoktora tartja. A kutató 10 évig dolgozott a párizsi Sciences Po médialabban, társalapítója a Gephi hálózati vizualizációs platformnak. Olyan digitális eszközök fejlesztésével foglalkozik, amelyek adatvizualizációt és hálózatelemzést foglalnak magukban a társadalomtudományok és a bölcsészettudományok számára. Jelenlegi kutatásai a vizuális hálózatelemzésre, a digitális módszerekre és a problématérképezésre összpontosítanak. Közreműködik a Hyphe webbejáró és a MiniVan online hálózati megosztó platform fejlesztésében is. 

A regisztráció kötelező, de a rendezvényen az ELTE polgárai ingyenesen vehetnek részt.

Részletes program