Dialógus Konferencia – felhívás

Az ELTE BTK irodalom- és kultúratudományi mesterképzés hallgatói a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet támogatásával 2015. március 13–14. között konferenciát szerveznek, amelyen a bölcsészettudományokat érő kortárs kihívásokkal foglalkoznak. Az absztraktokat 2014. december 1-ig várják.

Tapasztalva azokat a kortárs folyamatokat, amelyek a technikai fejlődés, a gazdasági és kulturális változások útján támasztanak új igényeket a bölcsészettudományok felé, másfelől hatnak azok tárgyterületeire, kutatási módszereire, a szervezők nyílt, intézményközi konferenciát hirdetnek. A rendezvény fő célkitűzése, hogy ezekre a változásokra reflektáljon, valamint, hogy a bölcsészettudományok definícióit, interdiszciplináris kapcsolatait, illetve a társadalomban, a gazdasági életben betöltött szerepeit érintő kérdésekben különböző nézőpontok minél színesebb diskurzusát tegye lehetővé.

Várják olyan kutatók, egyetemi hallgatók, művészek jelentkezését bármely tudományterületről, illetve művészeti ágból, akik a konferencia keretein belül hozzá szeretnének járulni a fenti kérdések megvitatásához. A konferencián elhangzó szövegeket tanulmánykötetben is megjelentetik.

Tervezett szekciók:

  • A bölcsészettudományok definíciói
  • A bölcsészettudományok interdiszciplinaritása
  • A bölcsészettudományi ismeretek alkalmazhatósága a munkaerőpiacon
  • A bölcsészettudományok tárgyterületeinek és kutatási eredményeinek szerepe az egyéni és közösségi életben

A részletes jelentkezési információk és a szekcióleírások a konferencia honlapján elérhetők.

2014.11.19.