Digitalizálják Magyary Zoltán szakmai hagyatékát

Mezey Barna, az ELTE rektora, valamint Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 2015. november 11-én ünnepélyes keretek között írta alá a Magyary Zoltán szakmai hagyatékának feldolgozására irányuló együttműködési megállapodást. Magyary Zoltán egyetemi tanár, iskolateremtő tudós, köztisztviselő, a közigazgatás-tudomány nemzetközi hírű művelője volt, ő hozta létre a budapesti jogi karon a Magyar Közigazgatástudományi Intézetet, idén 70 éve hunyt el.A megállapodást aláíró felek elkötelezettek amellett, hogy Magyary munkásságának és a Magyar Közigazgatástudományi Intézet működésének dokumentumai fennmaradjanak, és a jövőben is megismerhetők, kutathatók legyenek az érdeklődők számára. A gondosan őrzött hagyaték jelenleg az ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszékén található, a gyűjtemény rendkívül sokrétű: a Magyary előmenetelével kapcsolatos dokumentumok, előadásvázlatok, újságcikkek és fotók mellett tartalmazza a jogtudós levelezését, nagyméretű térképeket és szervezeti ábrákat, valamint saját és felesége búcsúlevelét is.

A munka jelenleg a felmérés fázisában tart: a Magyary Zoltán Szakkollégium igazgatója és tagjai, valamint az ELTE hallgatói katalogizálják a dokumentumokat, ezután születik döntés arról, hogy mely iratok kerüljenek be a digitális archívumba.

2015.11.12.