Díjazottaink az MTA közgyűlésén

2019.05.06.
Díjazottaink az MTA közgyűlésén
Harmathy Attila jogászprofesszor, az MTA rendes tagja vehette át a Magyar Tudományos Akadémia 191. közgyűlésének hétfői nyilvános ünnepi ülésén az évente egyszer adományozható Akadémiai Aranyérmet. Öt oktatónk kimagasló tudományos tevékenységét Akadémiai Díjjal ismerték el.

A Magyar Tudományos Akadémia legfőbb döntéshozó testületének május 6-i, ünnepi közgyűlésén Lovász László elnök megnyitó beszéde után adták át a magyar tudományos élet kiemelkedő elismeréseit: az Akadémiai Aranyérmet, az Akadémiai Díjakat, a külhoni magyar tudósok teljesítményét honoráló Arany János-életműdíjat, a kereskedelmi-ipari eredményeket elismerő Wahrmann Mór-érmet, az Akadémiai Újságírói Díjat, valamint a tavaly alapított QP Akadémiai Kiválósági Díjat is.

Az évente egyszer adományozható Akadémiai Aranyérmet idén Harmathy Attila, az ELTE ÁJK professor emeritusa kapta. 

Született tanár, vérbeli kutató, csendes, szerény, szívósan dolgozó kolléga. A kutatásban és az oktatásban egyaránt az alaposság jellemzi. Nem látványos sikerre törekszik, hanem a megalapozott eredmények érdekelték mindvégig” – vélekedik róla Vékás Lajos, az MTA alelnöke. A Széchenyi-díjas tudóst gyermekkorában a fizika és a fénytan is érdekelte, de édesapja nyomdokait követve végül a jogi pálya mellett döntött. Egyetemi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végezte, mellette tanult a Cambrigde-i Egyetem nyári tanfolyamán, valamint elvégezte a Strasbourgi Összehasonlító Jogi Egyetem négy évfolyamát. 1962-től 1992-ig az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében dolgozott, az egyetemen negyedéves egyetemista kora óta tanít. 1972-ben docenssé, 1982-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Számos nemzetközi kutatás résztvevője, konferenciák előadója, több nemzetközi szervezet tagja. Nyolc éven keresztül a Nemzetközi Összehasonlító Jogi Akadémia alelnöke, két cikluson át a jogegységesítés kérdéseivel foglalkozó Unidroit igazgatósági tagja volt. Alkotmánybíróként szervezője volt több olyan konferenciának, amely Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását készítette elő. 1993-ban megalapította az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolát, amelynek több mint egy évtizedig az elnöke is volt. Tizenkét könyv szerzője, illetve társszerzője. Közel háromszáz tanulmánya jelent meg, ezek közel fele idegen nyelven. 2007 óta professor emeritus, de változatlanul tanít az ELTE jogi karán. Elhivatottsága megmutatkozik kutatói és tanári munkájában is. Korábbi interjúnk Harmathy Attilával.

Az MTA Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként megosztott Akadémiai Díjban részesítette Derényi Imrét, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Fizika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát és Palla Gergelyt, az MTA doktorát, az MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport tudományos főmunkatársát. Az elismerést a statisztikus fizika interdiszciplináris, a fizika és a biológia határterületein végzett, nemzetközileg is elismert munkásságukért, a nagy hálózatok belső, sűrűbben összekapcsolt részei közötti átfedések kimutatását elsőként lehetővé tévő munkájukért, valamint e struktúrák gyakorlati és evolúcióelméleti jelentőségének feltárásáért kapták. 

Ugyancsak megosztott Akadémiai Díjban részesült Weisz Ferenc, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Numerikus Analízis Tanszék egyetemi tanára Gát Györggyel, az MTA doktorával, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet Analízis Tanszék egyetemi tanárával a klasszikus Fourier-, a diadikus és a napjainkban kiemelt fontosságú wavelet-analízis területén elért jelentős, nemzetközi visszhangot kiváltó eredményeik elismeréseként.

A Qualitative Production Gépipari és Kereskedelmi Zrt., valamint a Magyar Tudományos Akadémia megosztott QP Akadémiai Kiválósági Díjat adományozott mások mellett Fuglinszky Ádámnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanárának és Tőkey Balázsnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar adjunktusának a Szerződési jog – különös rész című, 2018-ban megjelent, kézikönyvként és tankönyvként egyaránt bevezetett művükért. A könyv példásan közvetíti a magánjog tudományának legújabb elméleti eredményeit a joggyakorlat és a jogi oktatás számára.

Derényi Imre, Palla Gergely, Weisz Ferenc, Fuglinszky Ádám, Tőkey Balázs

Forrás: MTA