Díjazták az ELTE kiváló oktatóit

2021.03.11.
Díjazták az ELTE kiváló oktatóit
Palkovics László, az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2020. szeptember 1-jén, a Magyar Felsőoktatás Napja alkalmával az oktatói, tudományszervezetői munkát elismerő díjakat adományozott, a díjazottak között számos ELTE-s található.

A járvány miatt nem tartottak hagyományos átadó ünnepséget, a díjakat az egyetemi karoknak küldték ki, ezért a kitüntetettek csak később vehették át azokat.

Eötvös József-díjat kapott a tanárképzés területén végzett kiváló oktatói, magas szakmai színvonalú tudományszervezői munkája, valamint a tehetséggondozás terén kifejtett példaértékű tevékenysége elismeréseként Antalné Szabó Ágnes, az  ELTE BTK egyetemi docense, az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója. A díj azoknak a kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktató-nevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett. Az elte.hu korábbi interjúja vele itt olvasható.

A miniszter Szent-Györgyi Albert-díjat adományozott gazdag tudományos és tudománynépszerűsítő munkássága, valamint oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként Miskolczy Ambrusnak, az ELTE BTK nyugalmazott egyetemi tanárának.

Apáczai Csere János-díjat vehetett át a tanszéki kórus karnagyaként, valamint karvezetés- és szakmódszertan-oktatóként végzett példaértékű tevékenysége, továbbá több évtizedes iskolai ének-zene tanári munkája magas szakmai színvonalának elismeréseként Erdős Ákos, az ELTE BTK habilitált adjunktusa.

Trefort Ágoston-díjat kapott a tanulmányi ügyintézés területén több mint három évtizeden át folytatott elhivatott, magas szakmai színvonalú tevékenységéért Bicsák Csilla, az ELTE TÓK tanulmányi ügyintézője.

A miniszter Oktatói Szolgálati Emlékérmet adományozott közel négy évtizeden át a sporttudományi képzések területén végzett kiemelkedő oktatói tevékenysége, magas színvonalú szakfejlesztő és sportszakmai munkája elismeréseként Nádasiné Sipos Zsuzsannának, az ELTE PPK testnevelő tanárának.

Forrás