"Dimenziók" konferencia

05/08 - 05/10

2019. május 08. - 2019. május 10.

ELTE BTK Történeti Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., I. em.)

05/08 - 05/10

2019. május 08. - 2019. május 10.

ELTE BTK Történeti Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., I. em.)


Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, a TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, valamint a Magyar Földrajzi Múzeum harmadik alkalommal rendezi meg közös konferenciáját, mely a társadalmi tér elvont és konkrét fogalmát vizsgálja a diverzitás és homogenitás tükrében.

A Magyar Tudomány 2015-ös évfolyamában meghökkentő címmel jelent meg szociológiai elemzés jelenkori társadalmunkról Trenka Magdolna tollából. A tanulmányban a "férfi homogenitás" a demokrácia deficitjeként értelmeződik, ennélfogva káros folyamatot vagy jelenséget határoz meg.

A diverzitás és a homogenitás számos tudományterületen közel hasonló értelmezéssel használt fogalmak, és csak látszólag ellentétesek egymással. Azonban a két fogalom egybevetése közel sem ilyen egyszerű. A homogén szó erős összetartozást, egyértelmű szabályokat, könnyen értelmezhetőséget jelent, legyen szó egy vegyületről vagy akár a társadalomról. Ezzel szemben a diverzitás a sokféleség izgalmát, a választás lehetőségeit, szabadságát és a toleranciát képviseli. A diverzitás különösen a biológiában, az ökológiában képvisel határozott értéket, de a társadalomtudományokban is elfogadott fogalom. Itt a homogén társadalom éppen azt jelenti, hogy a társadalom fenntartásában minden egyén érdekelt, de az egyének sokféle identitás, kulturális normarendszer, egyesület, csoportszerveződés mentén élik életüket, és ezt a homogén társadalom nemcsak tolerálja, hanem támogatja is. Itt a homogén ellentéte nem a diverz, hanem a heterogén, a töredezett társadalom.

A diverzitás fogalma a tudományok közötti párbeszédben egyre inkább a fejlődésre való képességgel cseng össze. A III. Dimenziók konferencia célja is az, hogy a társadalmi tér elvont és konkrét fogalmát a diverzitás és homogenitás tükrében a történelmi időben, korszakokon átnyúlva, korokat összekötve értelmezze. A társadalmi tér egyszerre konkrét és fiktív alkotóelemekből áll: valós fizikai, megfogható, megtapasztalható környezeti térelemek kerülnek egymás mellé a nem létező, virtuális elemekkel.

A konferenciát Várkonyi Gábor, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék egyetemi docense és Győri Róbert, az ELTE TTK FFI Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék egyetemi docense nyitja meg.

Részletes program

Absztraktok