"Dimenziók" konferencia

2018.11.30.
Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszéke, a TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszéke, valamint a Magyar Földrajzi Múzeum immár harmadik alkalommal rendezi meg közös konferenciáját. A Dimenziók III. - Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben című rendezvényt 2019. május 9–10. között tartják az ELTE BTK Múzeum körúti épületében.

A Magyar Tudomány 2015-ös évfolyamában meghökkentő címmel jelent meg egy szociológiai elemzés jelenkori társadalmunkról Trenka Magdolna tollából Demokratikus deficit, avagy öröklődő férfi homogenitás a társadalmi alrendszerek vezető pozícióiban címmel. A diverzitás és a homogenitás számos tudományterületen közel hasonló értelmezéssel használt fogalmak, és csak látszólag ellentétesek egymással. Az említett tanulmányban a "férfi homogenitás" a demokrácia deficitjeként értelmeződik, ennél fogva káros folyamatot vagy jelenséget határoz meg.

Azonban a két fogalom egybevetése közel sem ilyen egyszerű. A homogén szó erős összetartozást, egyértelmű szabályokat, könnyen értelmezhetőséget jelent, legyen szó egy vegyületről vagy akár a társadalomról. Ezzel szemben a diverzitás a sokféleség izgalmát, a választás lehetőségeit, szabadságát és a toleranciát képviseli. A diverzitás különösen a biológiában, az ökológiában képvisel határozott értéket, de a társadalomtudományokban is elfogadott fogalom a kulturális diverzitás elmélete. Itt a homogén társadalom éppen azt jelenti, hogy a társadalom fenntartásában minden egyén érdekelt, de az egyének sokféle identitás, kulturális normarendszer, egyesület, csoportszerveződés mentén élik életüket. Ezt a homogén társadalom nemcsak tolerálja, hanem támogatja is. Itt a homogén ellentéte nem a diverz, hanem a heterogén, a töredezett társadalom. A diverzitás fogalma a tudományok közötti párbeszédben egyre inkább a fejlődésre való képességgel cseng össze. A III. Dimenziók konferencia célja, hogy a társadalmi tér elvont és konkrét fogalmát a diverzitás és homogenitás tükrében a történelmi időben, korszakokon átnyúlva, korokat összekötve értelmezze. A társadalmi tér egyszerre konkrét és fiktív alkotóelemekből áll. Valós fizikai, megfogható, megtapasztalható környezeti térelemek kerülnek egymás mellé a nem létező, virtuális terekkel.

Az eseményre olyan előadásokat várnak, amelyek a diverzitás, homogenitás, társadalmi tér, etnikum, kultúra, identitás, kulturális identitás, mentális tér, népesség és fejlődés témáit járják körül történelmi, társadalmi, földrajzi problémák, kutatások segítségével. Doktoranduszok kutatási témáit is szívesen felveszi a programba.

Jelentkezés: 2018. december 20-án éjfélig e-mailben, csatolva a kitöltött jelentkezési lapot.

Az előadások 1000–2000 karakter terjedelmű absztraktjait ugyanezen címen várják, legkésőbb 2019. január 31-ig. A konferencia előadásait a korábbiakhoz hasonlóan kötetben is publikálják majd, várhatóan 2020-ban.