Diplomásainknak nincsenek elhelyezkedési nehézségei

2013.02.15.
Diplomásainknak nincsenek elhelyezkedési nehézségei
Kiváló infrastruktúra, az ország egyik legfelkészültebb oktatói csapata, egyedülálló nemzetközi lehetőségek és képzések – az Informatikai Kar néhány szóban. Horváth Zoltánnal, a Kar dékánjával beszélgettünk.

Az Informatikai Kar Nyílt Napján a programtervező informatikus képzéssel kapcsolatban hangzott el: „nehéz elvégezni, de érdemes”. Mire számíthatnak a karra jelentkezők?
Az ELTE IK Magyarország egyik legnagyobb múlttal rendelkező egyetemén a legfiatalabb, dinamikusan fejlődő tudományágat oktatja. A tudományegyetemi igényekhez illeszkedve az erős elméleti, matematikai, számítástudományi alapokat biztosító képzés keretében hallgatóink komoly követelményeknek tesznek eleget. A Kar ráadásul versenyképes gyakorlati ismereteket közvetít számukra, illetve képessé teszi őket a naprakész ismeretek önálló megszerzésére is, hogy rugalmasan alkalmazkodhassanak a munkaerő-piaci igényekhez, ami elengedhetetlen egy ilyen gyorsan változó tudományterületen. E sokoldalú tudás elsajátítása kétségtelenül nem könnyű, azonban az általunk kibocsátott diploma értékét, az elhelyezkedési lehetőségeket tekintve bőségesen megtérül az oklevél megszerzésébe fektetett energia. A Kar számtalan eszközzel segíti hallgatóit, hogy az ajánlott tantervi háló szerint, sikeresen végezhessék el tanulmányaikat. Modern környezetben kiváló infrastruktúrát biztosítunk hallgatóinknak és az ország egyik legfelkészültebb oktatói csapata dolgozik nálunk.

Az informatika és a programozás szinte napról-napra változik. Hogyan tart lépést a Kar, mennyire gyakorlatorientáltak a kurzusok?
Célunk a legfrissebb kutatási eredményeket tartalmazó technológiai ismeretek közvetítése, ezért a képzések kialakításakor törekszünk arra, hogy beágyazzuk az oktatásba a kutatás-fejlesztési tevékenységeket, hogy fejlesszük az intézményi kapcsolatokat a gazdaság szereplőivel, és figyelembe vegyük a piac visszajelzéseit. Természetesen az oktatók felkészültsége és az infrastrukturális feltételek is meghatározóak. Az alapszakosok számára kötelező, hathetes szakmai gyakorlat jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy valós ipari problémákkal találkozzanak. Mesterszakosok számára ugyanezt a célt szolgálja a kooperatív képzés, illetve a külső témavezetés lehetősége. Legtehetségesebb hallgatóinkat bevonjuk kutatás-fejlesztési projektjeinkbe is: részt vehetnek az ipari partnereinkkel közösen működtetett kutatás-fejlesztési laborok munkájában, ahol életszerű problémákkal és a legfrissebb technológiákkal találkozhatnak. 2011-ben adtuk át az Ericsson Szoftvertechnológiai Labort, ahol egyetemi hallgatók és doktoranduszok a vállalat kutatóival együttműködve dolgoznak. A laborokban folytatott munka beleszámít a tanulmányi teljesítménybe, aktuális szakdolgozati és diplomamunka témákat biztosít, lehetőséget kínál színvonalas diákköri dolgozatok készítéséhez is. Ipari partnereink külső óraadóként is részt vesznek az oktatásban, így hozzájárulva a gyakorlati ismeretek közvetítéséhez.

Említette, hogy a karon nemzetközi programokba is bekapcsolódhatnak a hallgatók. Milyen nemzetközi lehetőségeket emelne ki?
A világ élvonalához tartozó egyetemi, kutatóintézeti és ipari résztvevőket európai szinten összefogó EIT ICT Labs tevékenységében a magyar nemzeti társult csomópont koordinátoraként veszünk részt. Az oktatás-kutatás-innováció tudásháromszög keretében folyó akadémiai-ipari együttműködési modell úttörő jelentőségű, és hosszú távon lehetőséget teremt a részt vevő hallgatók számára, hogy bekapcsolódjanak az európai kutatások élvonalába, és szakmai kapcsolatokat építsenek. Az EIT ICT Labs konzorciumban partnereinkkel együttműködésben innovatív K+F projektekben dolgozunk, valamint kettős diplomához vezető közös mesterképzést indítottunk, melyekben a magyar résztvevők, az ELTE és a BME mellett vezető európai – svéd, német, finn, olasz, angol, holland, francia – egyetemek, valamint nagyvállalatok (Ericsson, Nokia, Philips, SAP, Microsoft, Intel, IBM, Cisco, General Electric, Deutsche Telekom) vesznek részt. A mesterképzésekkel új képzési modellt kívánunk meghonosítani itthon, amely európai egyetemek és vállalatok együttműködésén alapul, jól alkalmazkodik a globális munkaerő-piaci igényekhez, és a magas szintű szakmai tartalom mellett hangsúlyt fektet az innovációs és üzleti ismeretek oktatására is. A képzések vonzerejét a kettős diplomán túl a külföldi tanulmányutak és a szakmai gyakorlatok széles választéka jelenti.
A Kar hallgatói mobilitása elsősorban az Erasmus és a CEEPUS hallgatói csereprogramok keretében valósul meg. Az Erasmus programban informatikus hallgatóink 15 ország 32 egyetemén tanulhatnak egy félévet, CEEPUS hálózatunkban jelenleg 7 ország 12 egyeteme vesz részt. Több európai egyetemmel folytatott együttműködésünknek köszönhetően a mobilitási időszak végén akár kettős diplomát is szerezhetnek hallgatóink (Vrije Universiteit Amsterdam, Hollandia; University of Cranfield, Egyesült Királyság; Johannes Kepler Universität Linz; Ausztria). A határon túli magyar nyelvű informatikai képzés intézményeivel hagyományosan erős az együttműködésünk, közös doktori képzésre irányuló szerződésünk van például a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemmel.

Milyen szolgáltatásokat nyújt a kar leendő hallgatóinak?
Az első évfolyamon felzárkóztató kurzusokat tartunk a hallgatóknak, melyekre tapasztalataink szerint szükség van ahhoz, hogy az erős matematikai tudást igénylő alapozó tárgyakat sikeresen el tudják végezni. A kis létszámú, 20 fős, állandó tanulócsoportokhoz hallgatói és oktatói mentorokat rendelünk, akik támogatják az újonnan érkezettek tanulmányi tevékenységét, segítik a beilleszkedést, az egyetemi követelményekhez való alkalmazkodást. Tapasztalataink szerint e csoportok igazi közösséggé kovácsolódnak, és a további évfolyamokon is együttműködnek. Képzésünk fontos feltétele a modern számítógépes infrastruktúra biztosítása, a laborgépeket átlagosan háromévente cseréljük. A tehetséggondozás fontos színterei a szakkollégiumok és a tudományos diákkör is. Az Eötvös Collegiumban és a Bolyai Kollégiumban legjobb hallgatóink kis létszámú tudományos műhelyekben dolgoznak. A tudományos diákköröket nagyon támogatjuk, talán ennek is köszönhető, hogy kétévente nagy számban születnek előkelő helyezésű dolgozatok. Büszkék vagyunk sikeres hallgatóinkra. A Turtle Games nevű hallgatói csapatunk 3. helyezést ért el a sydneyi Imagine Cup versenyen, játékprogramjukat ma már Apple és Android készülékeken is kipróbálhatjuk. Az ACM programozói versenyen rendszeresen előkelő helyezést érnek el diákjaink. A 2010-ben a Tudományos és Technikai Oscar-díjat a Lustre program nyerte el, amelyet volt hallgatóink dolgoztak ki.

Milyen a Karon végzettek elhelyezkedési lehetőségei?
Az Informatikai Kar a hazai felsőoktatási rangsorokban az első két-három vezető intézmény között van, az ELTE neve a legtöbb munkáltató számára egyet jelent a minőségi felsőoktatással, végzett hallgatóinknak nincsenek elhelyezkedési nehézségei. A szoftverfejlesztő cégektől a legkülönbözőbb alkalmazói területekig, a lehetőségek széles skálájából válogathatnak diplomásaink. A kiváló elméleti alapozás mellett hallgatóink megszerezhetik azokat a speciális ismereteket is, amelyeket a legkülönbözőbb alkalmazói területek igényelnek, mint a szoftvertechnológia, az információs technológiák, az informatikai biztonság, a grafika vagy a multimédia.
               
Az ELTE-n 1972 óta folyik magas színvonalon informatikusok képzése, és 2003 óta önálló Informatikai Kar is működik, ahol évente 650–700 új hallgató kezdi meg tanulmányait alap-, mester- és doktori képzésben. Az informatikai képzések sokszínűek, így mindenki saját érdeklődése szerint választhat a szakirányok közül. Erős matematikai alapokra tehetnek szert a hallgatók a Programtervező informatikus alapszak Modellező informatikus szakirányán, magas szintű programozói tudást szereznek a Szoftverfejlesztő informatikus szakirányt választók, és alapos szoftverismerettel vértezzük fel a Szoftveralkalmazó informatikus szakirány hallgatóit. A mesterképzésben a Modellalkotó informatikus, a Szoftvertechnológia és az Információs rendszerek szakirány közül választhatnak a továbbtanulni szándékozók. Tanári pályára készülőknek az Informatika tanárszakot, a térképészet és geoinformatika iránt érdeklődőeknek pedig a térképész mesterszakot ajánlja Horváth Zoltán, a Kar dékánja.