Dr. Abonyi-Tóth Andor

Dr. Abonyi-Tóth Andor
Egyetemi docens, e-learning szakértő. Esélyegyenlőségi és akadálymentesítési info-kommunikációs szakoktató.

Az ELTE Informatikai Karán látok el oktatási feladatokat a programtervező informatikus BSc/MSc , valamint az osztatlan tanári szakokon, illetve felsőfokú szakképzési programokban. 1999-ben a TTK Informatikai Tanszékcsoportján belül elsőként indítottam informatikai tárgyú, a nyilvánosság számára is szabadon hozzáférhető e-learning kurzust. Részt vettem több egyetemi kurzus  tematikájának és digitális tananyagának kidolgozásában. Kutatási területem az internet alapú, együttműködést támogató felületek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása és tanulásban betöltött szerepének vizsgálata. Ennek kapcsán számos LMS rendszerrel megismerkedtem az évek során. Az on-line kurzusok tervezése és megvalósítása témában rendszeresen tartok belső továbbképzéseket az oktatóink számára.