Dr. Misley Helga

Dr. Misley Helga
Egyetemi adjunktus, e-learning szakértő.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának adjunktusaként és oktatáskutatóként egyaránt kiemelten fontosnak tartom az egyetemen dolgozó oktató-kutató kollégák folyamatos szakmai fejlődését, a digitális megoldásokat is integráló módszertani felkészültség erősítését. Büszkeséggel tölt el, hogy e terület fejlesztése az Egyetem vezetése számára is prioritás, ezért örömmel veszek részt közel két éve a kollégák oktatásmódszertani és LMS rendszerekkel kapcsolatos képzésében, továbbképzésében. Több mint 9 éve foglalkozom a hatékony technológiai integráció, a digitális eszközökkel támogatott tanulás és tanítás témakörével, melyet a pedagógusképzés, a pedagógus-továbbképzés és a Neveléstudományi Intézet saját képzésein erre specializálódott kurzusok keretében tanítom. A Neveléstudományi Intézet EdTech-műhelyének tagjaként igyekszem témaspecifikus kutatási és együttműködési projektekkel elősegíteni szakmai felkészültségemet. A távolléti oktatás bevezetésének kezdetekor kollégáimmal elsőként készítettünk az ELTE PPK oktatói számára olyan módszertani segédanyagot, mely a megváltozott tanulási környezetben történő hatékony tervezéshez, tanításhoz és értékeléshez, továbbá a hallgatók sikeres tanulásához ad oktatásmódszertani segítséget.