Dr. Virányi Anita

Dr. Virányi Anita
Gyógypedagógus, e-learning szakértő.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán dolgozom 18 éve. Egyetemi adjunktusként tanítom a hallgatókat arra, hogy a gyógypedagógiai munkába hogyan illeszthető be az infokommunikációs eszközök alkalmazása. Az egyetemi munkám során korán kapcsolatba kerültem az e-learning rendszerek felsőoktatási alkalmazásával, ami az évek során szívügyemmé vált. Több éve veszek részt például a Moodle egyetemi és kari szintű alkalmazásának oktatói támogatásában, korábban módszertani ügyfélszolgálati, az utóbbi években inkább módszertani képzési és konzultációs formában, és nem csupán a Moodle kapcsán. Részt vettem több, e-learning tananyag fejlesztésével, alkalmazásával kapcsolatos projektben, egyetemen belül és külső cégekkel együttműködésben is. A jelenlegi körülmények között kiemelten fontosnak tartom az előadások, szemináriumi kurzusok, gyakorlatorientált órák LMS rendszerekkel és más digitális eszközökkel támogatott, élményszerű megvalósításának elősegítését, ehhez az oktató kollégák idejébe jól illeszthető, praktikus megoldásokat is átadó rövid képzések biztosítását.