Dura László pályázat

2022.05.30.
Dura László pályázat
Jelentkezni a munka világához és a szakszervezetekhez kapcsolódó, 2022. január 1. és 2023. február 18. között megvédett szakdolgozatokkal lehet.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés pályázatára az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben alap- vagy mesterképzésen, osztatlan 5 éves képzésen, vagy szakdolgozat készítésével záruló szakirányú továbbképzésen magyar vagy idegen nyelvű diplomamunkát készített. A pályázatra elsősorban olyan magas színvonalú, jól szerkesztett, aktuális kérdéseket boncolgató munkákat várnak, amelyek a munkaerőpiaccal, munkavállalói érdekvédelemmel, szakszervezetekkel, oktatással, továbbtanulással vagy a klímaváltozásnak a munka világára gyakorolt hatásával foglalkoznak.

A pályázatra a 2022. január 1-jétől 2023. február 18-ig terjedő időszakban megvédett diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be. A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát. A pályamunkákat a „Dura László-díj” témamegjelöléssel e-mailben kell benyújtani legkésőbb 2023. február 26-ig. A pályázati jelentkezési laphoz mellékelni kell a diplomamunkát, a diploma másolatát, a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét, az oktatási intézmény nyilatkozatát, illetve a pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.

A pályázatot a pályázó hallgató és a hallgató oktatási intézménye is benyújthatja. Amennyiben az oktatási intézmény több pályamunkát is benyújt, kérjük azokhoz csatolni az összesítő lapot is. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, jelentkezési lap és további részletek az alábbi kiírásban olvashatók.