Eddig soha nem észlelt jelenség bizonyítja Einstein elméletét

2020.04.23.
Eddig soha nem észlelt jelenség bizonyítja Einstein elméletét
Frei Zsolt, az ELTE Fizikai Intézet igazgatója által koordinált kutatócsoport is részt vesz abban a nemzetközi kollaborációban, amelynek két jelentősen eltérő tömegű fekete lyuk összeolvadását sikerült észlelnie. Az eredmény újabb bizonyíték Einstein általános relativitáselméletének helyességére.

A LIGO-Virgo detektorhálózat harmadik megfigyelési időszaka (O3) egyre több információt szolgáltat a kettős fekete lyukak bespirálozásáról és összeolvadásáról. Az első, 2015-ben észlelt GW150914 gravitációs hullám is két fekete lyuk összeolvadása során keletkezett. Azóta az észlelt gravitációs hullámoknak ez a típusa volt a leggyakoribb.

A korábban megfigyelt kettősökben az összeolvadó fekete lyukak tömege mindig csaknem azonos volt. 2019. április 12-én, néhány héttel az O3 indulása után azonban egy korábban még nem látott eseményt sikerült észlelni:

olyan fekete lyukak olvadtak össze, melyeknél a nehezebb fekete lyuk tömege 3,6-szorosa a kisebbikének.

A GW190412 elnevezésű jelet a két Advanced LIGO és az Advanced Virgo detektor egyaránt észlelte. Számítások szerint a nagyobb fekete lyuk tömege 30 naptömeggel, a kisebbiké 8 naptömeggel egyenlő. Ekkora tömegkülönbség mellett a gravitációs hullámok – az elméletek alapján – csak kis mértékben módosulnak.

A jósolt eltérés abban mutatkozik meg, hogy a hullámjelben felharmonikusok, vagyis magasabb frekvenciák is megjelennek. Ezeket a szokatlan, magasabb és eltérő frekvenciákat most először sikerült megfigyelni. A GW190412 hullámgörbéje emellett függ a kettősrendszer más tulajdonságaitól is. A megfigyelt frekvenciák segítettek pontosabban meghatározni a két fekete lyuk keringési pályájának dőlésszögét, valamint pontosították a forrás távolságának meghatározását is.

Ennek jelentősége abban áll, hogy ez a két mennyiség a felharmonikusok észlelése nélkül csak igen kis pontossággal határozható meg. Az általános relativitáselmélet által megjósolt felharmonikusok kimérése egyúttal újabb bizonyítékul szolgál Einstein elméletének helyességére.

Forrás: Ligo Scientific Collaboration