Egészségpolitika és -gazdaságtan a rákkutatásban

2017.04.11.
Egészségpolitika és -gazdaságtan a rákkutatásban EN
Szűcs Andrea a szociológia alapszak elvégzése után az ELTE Társadalomtudományi Kar egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakán szerzett diplomát. 2016 őszétől kutatási ösztöndíjjal dolgozik a TáTK Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszékén az ELTE és az MSD Pharma Hungary közös projektjében.

Milyen területet szeretne feltérképezni a kutatás, és mi ebben a folyamatban az Ön szerepe?
Az ELTE és az MSD által szervezett kutatási együttműködés során az egészség-gazdaságtani ismeretek bővítése, fejlesztése a fő cél, amely egy adott témakörben való kutatás elvégzése során valósul meg. Ez a kutatás az immuno-onkológia területén belül a fej-nyaki daganatokra fókuszál. Napjainkban a rákkutatásban hatalmas potenciál van, az immuno-onkológia pedig új fegyvernek tekinthető a daganatos betegségek elleni küzdelemben. A gyógyszergyártók által végzett klinikai kutatások során több daganattípus esetén – mint a melanoma vagy a tüdőrák – értek el áttörő eredményeket. A fej-nyaki daganatos betegek számára is új kezelési alternatívát jelenthet az immuno-onkológiai készítmények alkalmazása. A kutatási együttműködés eredményeként létrehozott anyagok várhatóan az egészségügyi szakemberek és az döntéshozó intézmények számára is értékes információkkal szolgálnak majd.

A projekt első fél évében a betegségterület és a betegek hazai kezelési gyakorlatának feltérképezése volt a cél. Ehhez irodalomkutatást, adatgyűjtést és hazai szakorvosok körében végzett interjúkat készítettem. A hazai betegellátási gyakorlat és a fej-nyaki daganatok betegségterhének vizsgálatára adatbázis-elemzést készítünk, amelynek az előkészületei szintén megtörténtek az első félévben. Kutatási ösztöndíjasként a megadott témakör feldolgozása mellett feladataim közé tartozik a projekt menedzselése, amely magában foglalja a kutatási terv elkészítését, a kutatásban résztvevő felek közötti hatékony kommunikáció megszervezését, valamint a kutatás elvégzéséhez szükséges szakemberekkel való kapcsolatok kiépítését.

Milyen szakemberek segítik a munkáját?
Az ELTE és az MSD együttműködése biztosítja a lehetőséget a kapcsolatrendszer kiépítéséhez és iránymutatást ad a munkavégzés során, bármilyen kérdésről is legyen szó. A kutatás fő részét képező adatkérés az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közreműködésével valósul meg. Az adatkérés lebonyolítása, az adatok megfelelő módon történő elemzése során orvosszakmai, módszertani, valamint informatikai kérdések is felmerülhetnek. Az orvosszakmai kérdésekben a kutatásban résztvevő egészségügyi intézmények – Budapestről az Uzsoki utcai Kórház Onkoradiológiai Osztálya, Szegedről pedig a SZTE ÁOK Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika – szakorvosai nyújtanak segítséget. Az informatikai támogatást az ÁEEK szakembere biztosítja, míg a módszertani kérdésekben az ELTE és az MSD is segítségemre van.

Melyek a legnagyobb kihívások a projektfeladatok során?
A projektben résztvevő intézmények hatékony együttműködése elengedhetetlen.

A legnagyobb kihívást a különböző szakmák képviselőivel való kommunikáció jelenti, hiszen egy informatikus, egy orvos és egy közgazdász is teljesen más szemmel tekint a dolgokra, teljesen más nyelvet beszél.

Ehhez kell igazítanom a munka során az interjúk stílusát, és a kapott eredményeket is a különböző szemléletmódoknak megfelelően továbbítani az együttműködő feleknek.

A heti munkaideje egy részét itt az ELTE-n, másik részét az MSD-nél tölti.
A megosztott munkarend lehetőséget ad arra, hogy egyszerre lássak bele az akadémiai, oktatói életbe és egy multinacionális cég működésébe. Az ELTE nagyon sok lehetőséget kínál a program során, amely magában foglalja az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás angol nyelvű mesterképzésen tartott kurzusok látogatását és oktatói feladatok ellátását is. Az oktatói feladatok közül az óraadás jelentette a legnagyobb kihívást, ez egy teljesen új dolog volt a számomra. Ezzel kiléptem a komfortzónámból, mivel egyrészt az angol nyelven zajló óra tartására a felkészülés sok időt és energiát igényelt, másrészt a bizonytalanság is ott volt: mi történik, ha olyan szakmai kérdést kapok, amire nem tudom a választ? Szerencsére a program során megkapom az ehhez szükséges szakmai támogatást, és a kezdeti nehézségek ellenére izgatottan várom a rám váró hasonló feladatokat. Ezen felül az ELTE Társadalomtudományi Karán számos, oktatóknak szervezett előadáson, illetve rövid kurzusokon vehetek részt, amik támogatják szakmai fejlődésemet.

Miben tér el ettől a vállalati közeg?
Az MSD-ben ellátott feladataim során különböző szakterületek szakembereivel dolgozom együtt, ezáltal betekinthetek a mindennapi működésbe és a cég által képviselt értékekbe. Az itt szerzett tapasztalatok kiegészítik az ELTE-n és a közös adatkérési projektben ellátott munkámat. Az üzleti élet keretein belül végzett munka bizonyos értelemben szigorúbb, mint a kutatói munkát jellemző szabadság. Meg kellett tanulnom alkalmazkodni az új közeghez, ami nem jelentett problémát, mert egy barátságos, kellemes munkakörnyezet fogadott. Ugyanakkor

ez a helyzet nem csak számomra, hanem az ELTE és az MSD számára is új volt, mivel ez az első MSD által kezdeményezett kutatási együttműködés Európában.

A programot a tervek szerint más országokban is elindítja az MSD, ehhez örömmel osztottam meg első ösztöndíjasként az eddigi tapasztalataimat. A kapott feladatok személyre szabottak, folyamatos egyeztetés során közösen határozzuk meg az ELTE-vel és az MSD-vel, hogy mik azok a célok, amiket szeretnénk elérni a projekt előrehaladásának, valamint a szakmai tudásom bővítésének érdekében.

Az ösztöndíja egy évre szól, így 2017 nyarán már meg kell jelenniük az eredményeknek. Meddig lehet ennyi idő alatt eljutni?
A kutatási együttműködés második felében az adatkérés lebonyolításán, az eredmények feldolgozásán lesz a hangsúly. A cél az, hogy a program első felében gyűjtött információkból, valamint az adatkérés eredményeiből megjelenjen egy publikáció. A tervek szerint a szerzői változat 2017. nyár végéig elkészül, amellyel elindítható a publikálás folyamata.

Van-e olyan tanulsága, eredménye a kutatásnak, amelyről már most beszámolhat?
Az eddigi kutatói munka eredményeként, a betegségről szerzett információkat felhasználva elkészítettem egy epidemiológiai összefoglalót, ami tartalmazza a magyarországi fej-nyaki daganatos megbetegedések számát, a különböző daganattípusok megoszlását, valamint ezek alakulását az évek során. Az adatkérés kutatási terve is folyamatosan megújul a közös megbeszélések és interjúk alapján. Az ezzel egy időben zajló adatkérés eredményeit folyamatosan, több körben kapom meg, ezekről a projekt végén tudok majd beszámolni. Emellett a projekt fontos lépései, mérföldkövei voltak a résztvevő intézményekkel – ÁEEK, Uzsoki Utcai Kórház, majd az SZTE ÁOK Klinika – egyre magasabb szintre lépett együttműködések. A projekt második felében még szorosabb kapcsolatot szeretnék kialakítani velük.

Az interjú a TáTK-n megjelent beszélgetés szerkesztett változata.