EGT Alap pályázati felhívás

2016.10.14.
EGT Alap pályázati felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki az EGT ALAP Ösztöndíj hallgatói mobilitási programban való részvételre a 2016/2017-es tanévben szakmai gyakorlat vagy rövid kurzus elvégzése céljából.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az EGT Alap Ösztöndíj hallgatói mobilitási programja keretében a pályázaton nyertes hallgatók támogatást kapnak ahhoz, hogy 

  • Norvégiában vagy Izlandon rövid kurzuson (téli egyetemen, vagy bármilyen rövid, intenzív kurzuson, tréningen, képzésen) vegyenek részt 2017. április 15-ig;

  • Norvégiában vagy Izlandon minimum 6 hetes szakmai gyakorlatot folytassanak 2017. április 15-ig.

Szakmai gyakorlat

Bármely norvég intézmény, szervezet, cég stb. amely fogadja a hallgatót.

Téli egyetem vagy rövid kurzus

Bármely norvégiai intézmény által nyújtott rövid/intenzív kurzus, téli egyetem.

A PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS VÁRHATÓ ÖSSZEGE

Havi ösztöndíj: 900 EUR, max. 5 hónapra (téli egyetem esetén a havi ösztöndíj arányos része) + 500 EUR egyszeri útiköltség támogatás

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

  • szakmai gyakorlatra és a rövid kurzusokra szóló pályázatokat folyamatosan fogadunk.

A csatolt pályázati űrlapot (az első oldalt a hallgató tölti ki a második oldalt pedig kari/szakmai/intézeti koordinátora) postai úton vagy személyesen: 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. Nádudvari Anna nemzetközi koordinátor részére kell eljuttatni. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el. A pályázathoz csatolandó dokumentumok listája a pályázati űrlapon található.

A PÁLYÁZAT FORMAI ÉS TARTALMI MINIMUM ELVÁRÁSAI, TÁMOGATHATÓSÁG FELTÉTELEI

A pályázó hallgató:

  • magyar állampolgársággal rendelkezik, vagy Egyetemünkön oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat;

  • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;

  • valamint megfelelnek a választott intézmény szakmai követelményeinek a külföldi tartózkodásra vonatkozóan

Az EGT Alap Ösztöndíj program keretében külföldön teljesítő hallgatókat az Erasmus Hallgatói Chartában található kötelességeket kell teljesíteni, valamint a Chartában felsorolt jogok illetik meg.

A szakmai gyakorlatot és a rövid kurzusokat is lehetőség szerint ECTS kreditekkel el kell ismerni, és a megszerzett kreditekről igazolást benyújtani.

A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A benyújtott pályázatok 15 napon belül elbírálásra kerülnek, a pályázati felhívás 2. sz. mellékletét képező pályázati értékelési szempontok alapján. A nyertes hallgatók listájáról döntést a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik anyagi helyzetük miatt nem tudtak/tudnak részt venni az Erasmus+ programban, ugyanakkor érdekeltek egy norvégiai részképzés, szakmai gyakorlat vagy rövid kurzus elvégzésében.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésükre illetve érdeklődhetnek az erasmus@elte.hu e-mail címen, a tárgyban kérjük megjelölni: „EGT Alap ösztöndíj”.

További információ az ösztöndíjról a Tempus Közalapítvány honlapján található.

MELLÉKLETEK

  1. Pályázati űrlap (DOC): Kérjük, hogy az első oldalt a hallgató, a második oldalt a Kari/Intézeti/Szakmai koordinátor töltse ki. Szakmai gyakorlathoz szíveskedjenek szakmai gyakorlati munkatervet mellékelni.)
  2. Értékelő lap (PDF): Az értékelő lapot nem kell kitölteni. Az egyes pályázatok elbírálása ezen értékelő űrlap segítségével kerül elbírálásra. Kérjük, hogy pályázatát a bírálati szempontok figyelembe vételével készítse el.