Egy fizikalista tudományfilozófia vázlata

Egy fizikalista tudományfilozófia vázlata
11/29

2023. november 29. 18:00

ELTE BTK Gólyavár, Mária Terézia terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

11/29

2023. november 29. 18:00 -

ELTE BTK Gólyavár, Mária Terézia terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)


E. Szabó László, az ELTE Filozófia Intézet egyetemi tanára tart előadást a "Gólyavári Esték" sorozatban.

Az ontológiai fizikalizmus egyike azoknak a filozófiai elgondolásoknak, amelyeket az előadó szerint csak egy tágabb filozófiai rendszer keretében lehet értelmezni és kifejteni. Az előadás arra tesz kísérletet, hogy felvázolja egy ilyen (az ontológiai fizikalizmusra mint előfeltevésre épülő) rendszernek legalábbis a tudományfilozófiára vetített körvonalait.

Mint látni fogjuk, a rendszer két pillérre támaszkodik. Az egyik egy fiziko-formalizmusnak nevezett javaslat, amely az észigazságoknak, jelesül a logika és a matematika tényeinek tisztán fizikalista értelmezése. A másik a jelentéshordozás (referálás) fogalmának Kurt Gödeltől eltanult, talán egyedüli helyes és a fizikalista ontológiával összhangba hozható definíciója. Minden további megfontolás ennek a két alapvető értelmezésnek a következménye lesz. Az így kirajzolódó tudományfilozófia bizonyos kérdésekben – egészen meglepő pontokon – megegyezik teljesen más természetű filozófia felfogások konklúzióival, míg más kérdésekben tökéletesen ellentétes a mélyen belénk ivódott filozófiai hagyományokkal.

E. Szabó László az MTA doktora, az ELTE Logika Tanszék egyetemi tanára. Kutatásainak fókuszában a fizika, mindenekelőtt a kvantummechanika fundamentális problémái és a fizikával összefüggő filozófiai kérdések állnak.