Egyedülálló mesterszak indult a TÓK-on

2022.09.21.
Egyedülálló mesterszak indult a TÓK-on
A gyermekkultúra mesterszak indulását nagy érdeklődés kísérte: összesen 152-en jelentkeztek, a felvételi eljárást és beiratkozást követően 78 fő levelező, 11 fő nappali tagozaton kezdhette meg tanulmányait.

A hallgatók döntő százaléka (80%) pedagógus diplomával rendelkezik, ugyanakkor rendkívül széles a paletta: a képzésre művelődésszervező, szociális munkás, közigazgatási nemzetközi kapcsolatok, magyar nyelv- és irodalom és szociálpedagógia szakos háttérrel is érkeztek.

„Hogyan alakíthatunk ki olyan képességeket a ránk bízott gyermekekben és fiatalokban, amelyekkel egész további életüket tartalmasabbá és értékesebbé tehetik? Ez ma a kultúra, a gyermekkultúra egyik legfontosabb kérdése, erre keresünk válaszokat a mesterképzésen. A nálunk végzettek pedagógiai és kutatói tevékenységének célja a gyermeki személyiség sokoldalú fejlődésének szolgálata, miközben képviselik az emberi jogok tiszteletét, a családi, a nemzetiségi, a nemzeti és az egyetemes kultúra értékeinek megbecsülését” – emeli ki Kolosai Nedda egyetemi docens, a szak felelőse.

A mesterszaknak nem célja, hogy az itt végzettek elhagyják a pedagógus pályát, sőt. Elsősorban saját intézményük pedagógiai gyakorlatát újíthatják meg a művészettel nevelés hatásrendszerére építve, de akár doktori képzésre is jelentkezhetnek. 

Az egyedülálló képzés a gyakorlóhelyekkel szoros együttműködésben zajlik, a hallgatók így rendszeresen ellátogatnak a Hagyományok Házába, a Deák17 Galériába, a GyIk Műhelybe, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolába, az ELTE Gyakorló Óvodába és a Hetedhét Játékmúzeumba is. A hosszútávú együttműködési megállapodások kialakítása jelenleg is zajlik.

A hallgatók a képzés indulása előtt megfogalmazhatták gondolataikat. A rengeteg lelkes üzenetből kiderül, hogy a szakmai fejlődés mellett a személyes kíváncsiság és érintettség motiválja őket leginkább, valamint bíznak abban, hogy a legfontosabb színtéren, a gyerekek között tudják majd hasznosítani az itt elsajátított tudásanyagot és szemléletet.

A mesterszak felelőse Kolosai Nedda, a szervezésben részt vesz Bereczkiné Záluszkj Anna. Az oktatói kör az ELTE TÓK kiváló oktatóiból állt össze az első félében, így tanít Pölcz Ádám, Bakos Tamás, Hercz Mária, Aggné Pirka Veronika, Döbrössy János, Lehmann Miklós, Koósné Sinkó Judit, Bodnár Ilona, Kolosai Nedda, valamint Sándor Ildikó a Hagyományok Házából. A további félévekben Márkus Éva, Rádi Orsolya, Gyöngy Kinga, Hegedűsné Tóth Zsuzsanna és Lénárd András tart kurzusokat a hallgatóknak. A kurzusokon többek között Boldizsár Ildikó, Winkler Márta és Bajzáth Mária beszélget majd a résztvevőkkel. Az alapozó tantárgyakat követően a hallgatók az életkori specializáción belül párhuzamosan ismerkednek a tradicionális és a kortárs gyermekkultúrával.

Az új szak hallgatóit az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola tanulói és felkészítő tanárai köszöntötték a szeptember 9-i tanévnyitón. A tantervet négy egyetem – a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézete, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, valamint az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara – közösen dolgozta ki.