Egyetem és mesterséges intelligencia

Egyetem és mesterséges intelligencia
03/10

2023. március 10. 10:00 - 12:00

online

03/10

2023. március 10. 10:00 - 12:00

online


Az ELTE-s minikonferencián előad Aczél Balázs (PPK), Darázs Lénárd (ÁJK) és Lukács András (TTK).

A ChatGPT megjelenésével minden eddiginél nagyobb figyelem irányul a mesterséges intelligencia fejlődésével kapcsolatos dilemmákra, lehetőségekre. A változások mélyen érinthetik az egyetemi szférát is, legyen szó oktatásról, kutatásról, publikálásról vagy innovációról.

Az ELTE Tudománypolitikai Irodája által szervezett online minikonferencián, amelynek moderátora Sziklai Péter tudományos rektorhelyettes lesz, az egyetem három szakértője vizsgálja meg a téma különböző aspektusait.

Aczél Balázs

a PPK habilitált egyetemi docense, tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, a Metatudomány Kutatócsoport vezetője

A ChatGPT megjelenésével új korszak kezdődik a kutatók életében. A drasztikus változás nem csak abban várható, hogy innentől a mesterséges intelligencia elkerülhetetlen eleme lesz mindennapi munkánknak, hanem abban is, hogy a technika egyre gyorsuló fejlődése adta lehetőségek és kihívások a megszokottnál jóval gyorsabb válaszokat igényelnek. Az ELTE Metatudomány labor azon dolgozik, hogy általános keretrendszerben tudjuk megítélni, hogy az egyes mesterséges intelligencia funkciók ajánlhatók-e a kutatói munka folyamataihoz és ha igen, akkor milyen módon biztosítható azok etikus, transzparens és hiteles használata.

Darázs Lénárd

az ÁJK egyetemi tanára, az ELTE általános rektorhelyettese, a Mesterséges Intelligencia Koalíció Szabályozás és etika munkacsoportjának vezetője, a "Jean Monnet Chair on Law of European Data Economy" projekt vezetője

Kevesebb szó esik arról a közbeszédben, hogy a mesterséges intelligencia (MI) szabályozási és etikai kereteinek kialakítása gőzerővel zajlik, így az MI fejlesztések és alkalmazások ebben a normatív keretrendszerben értelmezhetők majd. A szabályozás legfontosabb aspektusai az Európai Unióban egységesek lesznek, miközben túlzás nélkül a teljes jogrendszer átalakítása is zajlik a digitális transzformációval összefüggésben. A jogi és etikai keretek meghatározása önmagában komoly kihívásokat jelent: egyszerre kell támogatnia a technikai fejlődést, megóvnia az egyéneket és a társadalmat a potenciális veszélyektől, valamint elősegítenie az új technológia leghatékonyabb hasznosulását. Az MI jogi és etikai kereteinek ismerete több problémára választ ad, miközben újabb kérdéseket generál. Ezért a ChatGPT által felvetett problémák a jogi és etikai keretek által meghatározott összefüggésekben is megvizsgálandók.

Lukács András

a TTK Számítógéptudományi Tanszék egyetemi adjunktusa, a Matematikai Intézet Mesterséges Intelligencia és Adattudományi Kutatócsoportjának koordinátora

“This is only a foretaste of what is to come, and only the shadow of what is going to be” – idézi Alan Turing gondolatát a (számító)gépekről a Times 1949-ben. Turing szavai ma is érvényesek: a mesterséges intelligencia – amely a közbeszédben hol jobban, hol kevésbé jelenik meg – valójában több mint fél évszázada folyamatosan fejlődik. Az új MI technológiák nyújtotta lehetőségekkel egyre többen élnek, ezzel is gyorsítva a tudás felhalmozását, és bővítve a megvalósítható célokat az élet majd minden területén. Szeretnénk meggyőzni a hallgatóságot arról, hogy érdemes az eddigieknél több MI alkalmazást használni, és az ehhez szükséges új készségekre szert tenni. Ehhez áttekintjük a ma elérhető MI eszközök több fajtáját, képességeiket és azok használatának módját.

LINK

A konferenciára készülve sikerült interjút készítenünk magával a ChatGPT-vel. A különösen alakuló beszélgetés itt olvasható.