Egyetemi kitüntetések 2023

2023.09.08.
Egyetemi kitüntetések 2023
Borhy László rektor a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen köszöntötte az egyetem kiváló oktatóit és munkatársait. A Szenátus kilenc egyetemi tanárnak adományozott professor emeritus címet, Eötvös-gyűrűt Klaudy Kinga és Mezey Barna kapott.

Az Egyetem Szenátusa több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként professor emeritus címet adományozott 

 • Bui Minh Phongnak (IK Komputeralgebra Tanszék) 
 • Eisemann Györgynek (BTK XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)
 • Kázmér Miklósnak (TTK Őslénytani Tanszék)
 • Kisfaludi Andrásnak (ÁJK Polgári Jogi Tanszék)
 • Komjáth Péternek (TTK Számítógéptudományi Tanszék)
 • Magyarics Tamásnak (BTK Amerikanisztika Tanszék)
 • Márialigeti Károlynak (TTK Mikrobiológiai Tanszék)
 • Mezey Barnának (ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék)
 • Rudas Tamásnak (TáTK Statisztika Tanszék).

Az ELTE címerével díszített Eötvös-gyűrűvel azoknak a közalkalmazottnak a kiemelkedő szakmai, tudományos életútját ismerik el, akinek közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulásukra tekintettel szűnt meg. 2023-ban Eötvös-gyűrűt kaptak:

 • Klaudy Kinga professor emeritus (BTK)
 • Mezey Barna egyetemi tanár (ÁJK)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme kitüntetés adományozható az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek megbízatásuk lejártakor, valamint több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak és más vezető beosztású dolgozóknak, akiknek közalkalmazotti jogviszonyuk nyugdíjjogosultságukra való tekintettel szűnt meg. 2023-ban Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme kitüntetésben részesültek:                               

 • Antalné Szabó Ágnes egyetemi docens (BTK)
 • Horváth Zoltán egyetemi tanár (IK)
 • Könczei György egyetemi tanár (BGGYK)
 • Magyarics Tamás egyetemi tanár (BTK)
 • Szili László egyetemi tanár (IK)
 • Weiszburg Tamás egyetemi docens (TTK)

Pro Universitate emlékéremmel ismerik el az évtizedes, több cikluson keresztül végzett, kiemelkedő színvonalú oktatói, kutatói, illetve vezetői tevékenységet.

2023-ban ennek arany fokozatában részesültek:                    

 • Déri Balázs egyetemi tanár (BTK)
 • Hack Péter egyetemi tanár (ÁJK)
 • Mészáros Róbert egyetemi tanár (TTK)
 • Porkoláb Zoltán  habil. egyetemi docens (IK)
 • Salvi Giampaolo egyetemi tanár (BTK)
 • Serfőző Mónika egyetemi docens (TÓK)
 • Varga Klára főigazgató-helyettes, informatikus (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)

Ezüst fokozatot kapott:                    

 • Barta Péter egyetemi docens (BTK)
 • Bodnár István egyetemi tanár (BTK)
 • Józsa Sándor egyetemi adjunktus (TTK)
 • Meszéna Gabriella gondnoksági ügyintéző (ÁJK)
 • Renge Orsolya igazgatási ügyintéző (Kancellária)
 • Starcevic Attila egyetemi adjunktus (BTK)
 • Szalaváry Miklós könyvtári restaurátor (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)
 • Tejfel Máté habil. egyetemi docens (IK)
 • Zaka Ferenc főosztályvezető (ELTE Oktatási Igazgatóság)

Bronz fokozatban részesült:               

 • Bass László egyetemi adjunktus (TáTK)
 • Erdős István egyetemi adjunktus (ÁJK)
 • Fórizs Margit ügyvivő szakértő (IK)
 • Jakab Zoltán habil. egyetemi docens (BGGYK)
 • Lőrincsik Éva hivatalvezető-helyettes, jogi referens (PPK)
 • Szenczi-Velkey Beáta egyetemi docens (BGGYK)
 • Várhalmi Zsuzsa protokoll és stratégiai referens (IK)

Szenátusi Érdemérmet adományoz az Egyetem vezetése azoknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem fejlesztéséhez. 2023-ban Szenátusi Érdemérmet kapott:                 

 • Anders Alexandra tudományos főmunkatárs (BTK)
 • Faludy Kinga Mária nyugalmazott oktató (BTK)
 • Kovács József nyugalmazott egyetemi docens (TTK)
 • Szabó Lajos címzetes egyetemi tanár (TáTK)

Az egyetem Mária Terézia Emlékéremmel ismeri el azok munkáját, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kimagasló egyéni teljesítményt jelentő közreműködéssel és eredményességgel végezték.                     

2023-ban a Mária Terézia Emlékérem arany fokozatában részesült:

 • Jeremiás Éva professor emeritus (BTK)

Ezüst fokozatot kapott:

 • Péri Benedek egyetemi docens (BTK)
 • Szűcs Marianna egyetemi docens (BGGYK)

Bronz fokozatot kapott:

 • Vasiné Láng Bernadett koordinátor (ELTE Művészeti Együttes)

Pro Ingenio Nívódíjat, illetve Oklevelet adományoz az Egyetem azoknak az ELTE-s oktatóknak, kutatóknak, akik a középiskolások és az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek a tehetséggondozás bármely területén.

2023-ban Nívódíjban részesült:                                                     

 • Bodnár Gábor egyetemi tanár, intézetigazgató (BTK)   
 • Hoffman István egyetemi tanár (ÁJK) 
 • Kovács M. Gábor egyetemi tanár, tanszékvezető, oktatási igazgatóhelyettes (TTK)                                        

Pro Ingenio Oklevélben részesült:                                                      

 • Hoványi Márton egyetemi adjunktus (TÓK)     
 • Kiss Attila Elemér tanszékvezető egyetemi docens (IK)
 • Kovács Tibor adjunktus (TTK) 
 • Márkus Eszter oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, egyetemi docens (BGGYK)
 • Papp Mónika adjunktus (ÁJK) 
 • Pató Gáborné Szűcs Beáta egyetemi docens (TáTK)       
 • Rausch Attila adjunktus (PPK)
 • Tátrai Szilárd egyetemi docens, tanszékvezető (BTK) 

Lorántffy Zsuzsánna Emléklapot kaphatnak azok a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak, akik munkájuk során legalább tíz éven keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek. 2023-ban Lorántffy Zsuzsánna Emléklappal ismerték el a következő munkatársak tevékenységét:      

 • Boronkai-Horváth Zsófia vezetőtanár (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium)
 • Horváth Ildikó Erika tanár (ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola)
 • Jakab Miklós vezetőtanár (ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola)
 • Józsa Ildikó Marianna intézményvezető-helyettes, vezetőpedagógus, tanító (ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola)
 • Kovács Gabriella vezetőtanár (ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium)
 • Kovács Magdolna Mária vezetőpedagógus, tanító (ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola)
 • Szabó Katalin vezetőtanár (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium)

Trefort Ágoston Emléklap adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek. Az elismerésben részesült 2023-ban:     

 • Bencsikné Rákosi Zita tájékoztató könyvtáros (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)
 • Bertalan Zoltánné intézeti előadó (BTK)
 • Katona Dóra iskolatitkár (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium)
 • Laborc Zsófia grafikus (ELTE Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság)
 • Némethné Vargha Krisztina tanszéki előadó (ÁJK)
 • Pataki Fruzsina informatikus könyvtáros (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)
 • Szabó Dóra kutatástámogató könyvtáros (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár)
 • Zámodicsné Jókuti Andrea könyvtárvezető (BTK)

Az egyetem rektora felterjesztés alapján vagy saját hatáskörben Rektori Dicséretben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítették, és ezáltal a tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem sikeres működéséhez. Idén Rektori Dicséretben részesült:                       

 • Ágai Ágnes könyvtáros (BTK)
 • Bathó Roberta oktatásszervező (ÁJK)
 • Németh Olga tanulmányi előadó (ÁJK)
 • Szabó Leila oktatásszervező (TÓK)
 • Szilágyiné Pataky Csilla osztályvezető (Alumni Központ)
 • Takó Ferenc irodavezető (Rektori Kabinet)

Felterjesztés alapján vagy saját hatáskörben az Egyetem kancellárja Kancellári Dicséretben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítették és ezáltal a tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem sikeres működéséhez. 2023-ban ebben az elismerésben részesült:                

 • Csáki Anita tanulmányi ügyintéző (TÓK)
 • Grósz Judit gyógypedagógus (Kancellária)
 • Hraniszláv Miklósné osztályvezető ügyvivő szakértő (Kancellária)
 • Kulcsár Dániel tanulmányi ügyintéző (PPK)
 • Lencsés Krisztina pénzügyi ügyintéző (TáTK)
 • Póthné Krausz Éva kari ügyintéző (BGGYK)
 • Stiglincz Zsuzsanna osztályvezető (Kancellária)
 • Szabó Lászlóné kollégiumi adminisztrátor (Erdős Pál Kollégium)
 • Ughy Zsófia tanulmányi ügyintéző (ÁJK)
 • Zámbó-Kiss Zsolt HR-szakértő (Kancellária)     

Az ELTE Sport arca kitüntető címet idén Pap Bianka paralimpiai, világ- és hatszoros Európa-bajnok úszó, az ELTE ÁJK hallgatója nyerte el.