Egyetemünk ígéretes kutatói

2015.12.16.
Egyetemünk ígéretes kutatói
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa 2015 őszén hagyományteremtő szándékkal pályázatot írt ki „Az ELTE ígéretes kutatója” elismerés és a vele járó pénzjutalom elnyerésére negyven évesnél fiatalabb kutatók számára. A pályázatra – az előzetes várakozásokat felülmúlva – 75 pályázat érkezett, a Tudományos Tanács ezért az eredetileg 7 millió Ft összdíjazású pályázat keretét 12 millió Ft-ra emelte. A 12 nyertes 1-1 millió Ft-ot fordíthat kutatásaira.

„A kezdeményezés része annak a programnak, amellyel a rektori programnak megfelelően a Tudományos Tanács ösztönözni kívánja a tudományos teljesítményt, különös tekintettel a nemzetközi láthatóságra. A célok között szerepel annak demonstrációja is, hogy a tudományos teljesítmény az ELTE-n érték és minden tudományterületen lehet intézményünkben sikeres kutatást folytatni” – hangsúlyozta Szalay Péter, tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes.

„Az ELTE ígéretes kutatója” elismerés díjazottjai

Bölcsészettudomány

Lénárt Tamás (BTK, Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék): Aktuális, nemzetközi irodalomelméleti diskurzusok „meghonosítása”, a magyar és nemzetközi diskurzusok párbeszédképességének vizsgálata

Patay-Horváth András (BTK, Ókortörténeti Tanszék): Az archaikus és klasszikus görög márványszobrászatban használt fémapplikációk elemzése

Élettelen természettudomány

Erőss Anita (TTK, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék): A Villányi termálkarszt kutatása – hidraulikai vizsgálat, geokémiai jellemzés, barlangképződési folyamatok

Nógrádi Dániel (TTK, Elméleti Fizika Tanszék): A részecskefizika Standard Modelljének vizsgálata

Élő természettudomány

Hargitai Rita (TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék): A tojáshéj pigmentáció szerkezeti funkciójának és indikátor szerepének vizsgálata madaraknál

Herczeg Gábor (TTK, Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék): A kilenctüskés pikó adaptív divergenciája; zöld gyík vizuális és kémiai ivari jelzésrendszere

Informatika

Gede Mátyás (IK, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék): A térképészethez kapcsolódó új informatikai technológiák: a glóbuszdigitalizálás, a virtuális glóbuszok alkalmazása a tematikus kartográfiában, új webes térképészeti technológiák

Jogtudomány

Fuglinszky Ádám (ÁJK, Polgári Jogi Tanszék): Kártérítési jog, magyar polgári jog és összehasonlító (polgári) jog

Siklósi Iván (ÁJK, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék): Római magánjog, közép- és újkori magánjogtörténet, összehasonlító polgári jog, különös tekintettel a jogügyleti tan és a kártérítési felelősség egyes kérdéseire

Pszichológia, pedagógia

Kun Bernadette (PPK, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék): Problémás érzelmi kompetenciák a kémiai és viselkedési addikciók hátterében

Kökönyei Gyöngyi (PPK, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék): A krónikus testi betegséggel együtt élő fiatalok vagy felnőttek életminőségének és pszichés folyamatainak a feltárása

Társadalomtudomány

Horn Dániel (TáTK, Közgazdaságtudományi Tanszék): Oktatás és társadalmi mobilitás összefüggései

A díjazottak között nem szerepelnek a Magyar Tudományos Akadémia Lendület-programjában vagy a European Research Council (ERC) valamely egyéni pályázatán nyertes kutatók, a Tudományos Tanács azokat keresi, akik képesek lehetnek hasonló nagy presztízsű pályázatok elnyerésére. A programot a tervek szerint 2016-ban is folytatják.

Az elismeréseket 2016. február 5-én tudományos ülésen adja át Mezey Barna rektor az Egyetemi Könyvtár Dísztermében. Az eseményen tudományos előadások hangzanak el, valamint a Lendület- és ERC-csoportok vezetői is bemutatkoznak.