Együttműködés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral

2015. augusztus 27-én szakmai együttműködési megállapodást írt alá Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) főigazgatója és Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (ELTE BTK KITI) intézetigazgatója.Az együttműködés célja a FSZEK közkönyvtári és szakkönyvtári tevékenységének, azaz a könyvtárosképzésben tanultak gyakorlati alkalmazásának bemutatása, valamint az ELTE BTK KITI hallgatói tapasztalatszerzésének és munkaerőpiaci bekapcsolódásának elősegítése, egyben szakmai utánpótlás biztosítása a FSZEK számára. A megállapodás számos részterületre, így a szakmai gyakorlatokon túl például tudományos rendezvények kezdeményezésében és szervezésében való kooperációra, szemináriumi és tudományos diákköri (TDK) dolgozatok, szakdolgozatok, doktori (PhD) disszertációk, valamint publikációk elkészítésének intézményi forrás- és szakértői támogatására, közös kutatások és szakmai projektek lebonyolítására is kiterjed.

Az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézete a közelmúltban szakmai együttműködési megállapodást kötött a KSH Könyvtárral és a Magyar Olvasástársasággal is.

Forrás: ELTE BTK KITI

2015.09.03.