Együttműködés az ELTE TáTK és a Sapientia Főiskola között

2023.08.04.
Együttműködés az ELTE TáTK és a Sapientia Főiskola között
A két intézmény megállapodásban rögzítette a jövőbeli kooperáció kutatási, oktatási és tudománytervezési céljait. A megállapodást az ELTE TáTK dékánja, Prónai Csaba és a Sapientia rektora, Fehérváry Örs Jákó írta alá 2023. július 3-án.

Az együttműködő felek a megállapodás keretében ígéretet tettek elméleti és gyakorlati tudásbázisuk és kapcsolatrendszereik mozgósítására közös szakmai céljaik elérése érdekében.

A megállapodást követően a két intézmény – saját humántudományos profiljuk metszéspontjain – közös kurzusok és kutatási projektek indítását tervezi. A felek továbbá elköteleződtek amellett, hogy közös szakmai rendezvényeket, kerekasztal-beszélgetéseket és tudománynépszerűsítő programokat szerveznek a jövőben, és bíznak abban, hogy a közös oktatási, kutatási és tudományszervezési projektek hatására az egyes intézmények oktatói konzulensi minőségben is közreműködhetnek egymás hallgatóinak szakdolgozati felkészítésében.

Juhász Gábor, az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék habilitált egyetemi docense, a megállapodás egyik előkészítője kiemelte: "Fontosnak tartjuk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával kötött megállapodást, hiszen a hit- és társadalomtudomány metszéspontjain tervezett eszmecserék és az ezekre építhető oktatási és kutatási együttműködések fontos új elméleti tudást hozhatnak létre, s így a két intézmény összefogása jelentős tudástranszferekkel járulhat hozzá a társadalmi innovációhoz."

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, Fehérváry Örs Jákó hozzátette: „Felismerve a humántudományi hivatás művelői közötti együttműködés szükségességét és kölcsönös előnyeit, valamint a világi és egyházi felsőoktatási intézmények közötti szakmai kooperáció hazai tudományos életre való pozitív hatását, örömmel várjuk az ELTE Társadalomtudományi Karával való közös munkát mind az oktatás, mind pedig a kutatás területén.”