Együttműködés az Országos Széchényi Könyvtárral

2016.06.03.
Együttműködés az Országos Széchényi Könyvtárral
2016. május 27-én szakmai együttműködési megállapodást írt alá Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatója, valamint Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (KITI) intézetigazgatója. A megállapodást ellátta kézjegyével Borhy László, az ELTE BTK dékánja is.

Az együttműködés alapvető célja, hogy a felek elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik elérése érdekében együttesen mozgósítsák. Az együttműködés során az OSZK lehetőséget biztosít a KITI hallgatói számára a nemzeti könyvtári és szakkönyvtári működés és tevékenység megismerésére, valamint a felsőoktatási képzésben tanultak gyakorlati alkalmazására. Emellett a felek vállalják közös kutatási projektek és tudományos rendezvények szervezését, kölcsönös szakértői közreműködést és konzultációt, pályázati kooperációt, továbbképzések lebonyolítását, valamint szakdolgozati és doktori témák kiírásának egyeztetését.

Az OSZK lehetővé teszi, hogy a KITI munkatársai és hallgatói – jogviszonyuk igazolása után – mentesüljenek a beiratkozási díj alól, továbbá a felek elhatározták egy komplex szakmai gyakorlati rendszer létrehozását. Az OSZK az ELTE informatikus könyvtáros hallgatóinak támogatása érdekében egy ösztöndíjprogram kidolgozását vetítette előre, ezzel is serkentve a kiemelkedő tehetségű pályakezdők OSZK-beli elhelyezkedését. A KITI az oktatók és elsősorban a könyvtártudományi doktori program hallgatóinak fokozott bevonásával segíti a Könyvtári Figyelő című könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat szakmai színvonalának megtartását, illetve emelését.

Tüske László főigazgató és Kiszl Péter intézetigazgató az ünnepélyes aláírás alkalmával a két intézmény között már eddig is számos területre kiterjedő közös szakmai munka még intenzívebb folytatásáról állapodott meg, mellyel új távlatok nyílnak meg az ország első számú könyvtára és a hazánkban elsőként alapított és a legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező, a BA-, MA- és PhD-fokozat megszerzését egyaránt lehetővé tevő felsőfokú könyvtár- és információtudományi képzőhelye előtt.

ELTE BTK KITI