Együttműködési megállapodás katolikus felsőoktatási intézményekkel

2017.05.02.
Együttműködési megállapodás katolikus felsőoktatási intézményekkel
2017. április 28-án katolikus felsőoktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodást az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Szombathelyi Püspöki Palota Dísztermében. A Savari Egyetemi Központ integrációját követően az ELTE új kapcsolódási pontokat keres a régióban, ennek egyik lényeges eleme az egyházzal való együttműködés is.

Házigazdaként Császár István atya, a Szombathelyi Egyházmegye kormányzója köszöntötte a vendégeket, kifejezve örömét, hogy az ELTE-vel való megállapodás ilyen történelmi helyen köttetik, Szily János püspök palotájában. Kiemelte, hogy az ELTE alapítása is összeköti az egyetemet az egyházzal, hiszen jogelőd intézményét 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek hozta létre Nagyszombat városában. Az egyháznak folyamatosan szívügye az oktatás, a jövő generációinak nevelése.

A Pázmány Pétertől származó gondolatot, a magyarországi elit- és értelmiségi képzést valósítja meg az egyetem ma is, hangsúlyozta Mezey Barna, az ELTE leköszönő rektora is ünnepi beszédében.  "Az érsek felismerte, hogy a magyar nemzet sorsa attól függ, sikerül-e a kultúrát és a tudományt örökíteni, ezért tehetséggondozó, utánpótlás-nevelő szerepet vállalt. A jelenlegi megállapodások a képzési portfólió és a szolgáltatások bővülését, a diákok gazdagodását jelentik, és erősítik az egyetem hagyományos minőségelvének fenntartását."

Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki konferencia elnöke, győri megyéspüspök nem tudott jelen lenni az ünnepen, az ünnepi eseményre küldött levelében üdvözölte a résztvevőket, azt a kívánságot megfogalmazva, hogy az együttműködések szolgálják a partnerek javát.

Ezt követően került sor az együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírására az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Győri Hittományi Főiskola, a Szombathelyi Egyetemi Katolikus Lelkészség, valamint a II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium között.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Győri Hittudományi Főiskola (GYHF) között létrejött megállapodás a kétszakos osztatlan tanárképzésben és a rövid ciklusú hittanár-nevelőtanár mesterképzésben való együttműködésre vonatkozik. A tanárképzésben a hittanár szak szakpárját immár az ELTE biztosítja, ELTE-s szakként, és ez nagy vonzerőt adhat a hittanár képzéseknek is. Így lehetővé válik a hittanár-nevelőtanár – matematika/magyar/történelem/testnevelés szakpárok létrehozása. A rövid ciklusú hittanár-nevelőtanári mesterszakok vonatkozásában vállalják, hogy a GYHF Szombathelyen folytatott képzésében a tanári felkészítést az ELTE vállalja. A képzés elvégzését követően közös oklevelet állítanak ki.

A Szombathelyi Egyházmegye Szombathelyi Egyetemi Katolikus Lelkészséggel kötött együttműködés célja közös szakmai, hitéleti, pasztorációs és oktatási programok megvalósítása mindennapi körülmények és pályázati keretek között. A lelkészség a saját könyv- és dokumentum-gyűjteményét pedig elérhetővé teszi az egyetem kutatói és hallgatói számára.  

Az ELTE, valamint a II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium között létrejött megállapodás rögzíti, hogy e szakkollégium az egyetem partnerintézménye, fenntartója, költségvetésének meghatározója továbbra is a Szombathelyi Egyházmegye. Ugyanakkor az ELTE szakkollégiumi hálózatával, más szakkollégiumokkal együttműködésre törekedszik a szakkollégiumi mozgalom minőségi munkájának előmozdítása érdekében. A hatályos ELTE HKR alapján kurzusokat indíthat, saját könyv- és dokumentumgyűjteményét elérhetővé teszi az egyetem kutatói és hallgatói számára, az egyetem a belső hivatalos hirdetési felületein megjeleníti a szakkollégium felvételi felhívását.

Lukácsi Zoltán atya, a Győri Hittudományi Főiskola rektora maga is az ELTE hallgatója volt, az ott töltött öt év szellemi pezsgése a sokirányú pallérozódást jelentette számára. Büszkeségét fejezte ki, hogy a GYHF egy újabb színnel képes gazdagítani a legrégebbi magyar egyetem sokszínű kínálatát. Lehet, hogy a hittanár-nevelőtanár képzés nem fog tömegeket mozgatni, mondta, de szükség van a képzésre, megszervezése „alulról jövő” kezdeményezés, meglévő igényre hozzák létre. Fontos, hogy a hallgatók minél több igényes impulzust kapjanak, hangsúlyozta, és minél teljesebb emberré váljanak.

Németh Norbert atya, a II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium igazgatója, egyetemi lelkész ünnepi zárszavában arról beszélt, hogy vallási közösségük új megvilágításba kerül az ELTE kötelékében, hiszen fontos hatással van az emberre az a kultúra, amely körülveszi. A szakkollégium interdiszciplináris közegben segíti a hallgatókat országos tudományos szinten is érvényesülni, kurzusaikon arra törekszenek, hogy a megszerzett ismereteket harmonizálják a keresztény értékrenddel. Keresik az evangéliumi lelkület öntevékeny megjelenítését, Isten jelenlétét, a sokszor határhelyzetekben megnyilvánuló, valóságalakító szeretetét mindenben, segítő szolgálatot teljesítenek az emberi törésvonalaknál, a közösségi élet szervezését pedig az határozza meg, hogy nyüzsgő, minden szempontból inspiráló közeg legyen, és a hallgatókban a párbeszéd készsége kialakuljon.

A Püspöki Palota Dísztermében tartott ünnepségen köszöntőt mondott még Hende Csaba országgyűlési képviselő, egykori ELTE-hallgató, valamint Németh István, az ELTE Savaria Egyetemi Központ koordinációs rektorhelyettese is, kiemelve, hogy a szombathelyi campus továbbra is az emberség és tudomány összefonódását fogja jelképezni.

Képek forrása