Elhunyt Bereczki Gábor

2012. április 4-én elhunyt Dr. Bereczki Gábor, az ELTE BTK Finnugor Tanszékének professor emeritusa, 1973 és 1986 között a Finnugor Tanszék vezetője.

Bereczki Gábor 1928. március 24-én született Békésben. Tanulmányait Budapesten, Bukarestben, Leningrádban és Tartuban végezte. A 60-as évek elejétől az ELTE Finnugor Tanszékén működött 1986-ig (1973-tól tanszékvezetőként, az utolsó évtizedben már egyetemi tanári rangban). 1986-ban a Magyar Tudományos Akadémián megvédte A cseremisz nyelvtörténet alapjai című akadémiai doktori értekezését, amelyet A cseremisz nyelv történeti alaktana (2002) című újabb kötete követett. Budapesti egyetemi oktatói évei után az Udinei Egyetemen lett a finnugor filológia professzora. Tanári tevékenységéhez tartozott egyetemi tankönyvek írása is: A magyar nyelv finnugor alapjai (1986, 1987, 1996, 1998, 2003), Cseremisz (mari) nyelvkönyv (1971), Chrestomathia Ceremissica (1990), Fondamenti di linguistica ugrofinnica (1998), Bevezetés a balti finn nyelvészetbe (2000). A Mari Köztársaság a 2005-ös finnugor kongresszuson állami kitüntetéssel honorálta a cseremisz nyelv kutatásában szerzett érdemeit. Műfordítói tevékenységét is többször díjazták.

Honti László köszöntője Bereczki Gábor 80. születésnapja alkalmából elolvasható az ELTE BTK honlapján.

2012.04.06.