Elhunyt Domokos Péter

Életének 79. évében 2014. május 27-én elhunyt Domokos Péter nemzetközi hírű irodalomtörténész és nyelvész, a finnugor nyelvű irodalmak és népköltészet kutatója, tanára. Temetése 2014. június 23-án 14 óra 30 perckor lesz a Farkasréti temetőben.

Domokos Péter 1936-ban született Gyergyóújfaluban, majd az ELTE bölcsészkarán diplomázott 1959-ben. 1965 és 1970 között a Leningrádi Állami Egyetem magyar nyelvi és irodalmi lektoraként oktatta a finnugor tanszék hallgatóit. Ebben az időszakban jutott el az akkori Szovjetunió tiltott területein élő finnugor népekhez. Úttörő szerepe volt a finnugor irodalmi kapcsolatok kiépítésében. 1970-től a szegedi József Attila Tudományegyetem finnugor tanszékének tudományos munkatársa, 1980-tól az ELTE BTK finnugor tanszékének főmunkatársa, 1986-tól professzora volt. Közben 1973-ban kandidátusi, 1984-ben akadémiai doktori címet szerzett. 1992-től csaknem egy évtizeden át állt az ELTE finnugor tanszékének élén. 2006 elején nyugdíjba vonult, ám a munkát nem hagyta abba. Az egyetem professor emeritusaként továbbra is részt vett a doktori képzésben és a nemzetközi finnugor konferenciákon.

Több kiemelkedő, összefoglaló munkája jelent meg a finnugor népek irodalmáról. Az 1975-ben kiadott „Az udmurt irodalom története” – amely az udmurt történelemmel, folklórral és az írásbeliség kialakulásával is részletesen foglalkozik – a finnugor irodalomtudomány egyik alapvető műve lett. Tíz évvel későbbi, „A kisebb uráli népek irodalmának kialakulása” című monográfiája a finnugor irodalmak kutatásának újabb meghatározó állomása lett. Harminc önálló kötete, valamint összeállítása, mintegy 350 cikke, tanulmánya jelent meg. Jelentős művei közé tartozik a „Szkítiától Lappóniáig” című könyv, amely „A nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszhangja irodalmunkban” alcímet viseli.

Kitüntetései közül a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, az Észt Köztársaság Elnökének Pro terra Mariana Érdemrendje, valamint a Finn Köztársaság elnöke által adományozott Fehér Rózsa Érdemrend lovagi címe és a Vlagyimir Putyin által adományozott Puskin-érem emelkedik ki.

2014.05.28.