Elhunyt Fodor Sándor

2014. augusztus 2-án váratlanul elhunyt Fodor Sándor egyetemi tanár, professor emeritus, a Bölcsészettudományi Kar volt dékánhelyettese és dékánja, a Sémi Filológiai és Arab Tanszék volt vezetője, az Orientalisztikai Intézet volt igazgatója. Fodor ezek mellett a Kőrösi Csoma Társaság volt alelnöke, az MTA Orientalisztikai Tudományos Bizottságának tagja, az Egyiptomi Nyelvi Akadémia külső tagja, a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság elnöke, az arab kultúra, az iszlám civilizáció és vallás európai megismertetéséért az Egyiptomi Arab Köztársaság által adományozott Művészeti és Tudományos Érdemrend birtokosa volt.

Búcsúztatása 2014. augusztus 30-án 17 órakor a Gazdagréti Református Templomban lesz. (1118 Budapest, Rétköz utca 41.) Az Ábrahámhegyi Temetőben szűk családi és baráti körben 2014. szeptember 6-án 16 órakor helyezik örök nyugalomra.

Fodor Sándor 1941. november 6-án született Budapesten. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán arab és történelem szakon végezte. Érdeklődése már korán az arab-iszlám világ felé fordult. 1965-ben a Sémi Filológiai és Arab Tanszékre került, s folyamatosan ott dolgozott egészen hirtelen bekövetkezett haláláig. 1981-ben nyert docensi kinevezést, majd Czeglédy Károly nyugalomba vonulásával 1984-től ő vezette a Tanszéket – 1996-tól már egyetemi tanárként – egészen 2006-ig. 2011-ben maga is hivatalosan nyugdíjba vonult, ám professor emeritusként továbbra is változatlan intenzitással vett részt az oktatásban és a Tanszék életében egyaránt. 1999-től 2006-ig az Orientalisztikai Intézet igazgatója volt. 1990 és 2000 között három alkalommal is betöltötte a nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes pozícióját, majd 2000-ben dékánnak is megválasztotta őt a Kar egy év időtartamra.

Kutatásainak jelentős részében az óegyiptomi vonások, vallási jellegzetességek továbbélését vizsgálta az iszlámban, ezzel is hozzájárulva az egyiptomi kultúra jobb megismeréséhez. Fő kutatási területe a népi vallásosság, illetőleg annak egyik kiemelt aspektusa, a mágia különböző jelenségei. A különböző arab országokban, nemritkán alig hozzáférhető, nehezen megközelíthető területeken tett számtalan utazása során lehetősége nyílott arra, hogy páratlan mennyiségű és minőségű, első kézből származó adatot gyűjtsön, amelyekre alapozva azután nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatási eredményeket érjen el. 1971-ben két kiváló evezős társaságában egy magyar ifjúsági expedíció keretében vitorláson leereszkedett a Níluson Asszuántól egészen a Földközi-tengerig: az expedíció tagjai közül ő bírt arab nyelvismerettel s ekkor már alapos helyismerettel is. Gazdag anyagismeretre támaszkodó előadásait nemcsak az arab szakos hallgatók látogatták nagy lelkesedéssel, hanem az egész Bölcsészettudományi Kar számára közismereti tárgyként tartott kurzusain rendszeresen népes hallgatóság ismerkedett meg az iszlám vallás és az arab varázslás alapjaival. Megalapítása óta Fodor Sándor vezette az Arabisztikai Doktori Programot a Nyelvészeti Doktori Iskolán belül.

Az Ormos István tanszékvezető egyetemi tanár által írt nekrológ ITT olvasható.

Kép: hiradó.hu

2014.08.29.