Elhunyt Gergely Jenő

A 20. századdal és egyháztörténettel foglalkozó történészt 2009. december 10-én érte a halál. 65 éves volt.Életének 66. évében, 2009. december 10-én elhunyt Gergely Jenő történész, az Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék professzora, korábbi tanszékvezetője. Gergely Jenő 1944. március 10-én született Tényőn, 1967-ben szerzett történelem szakos diplomát az ELTE BTK-n, pályája végéig az egyetem oktatója maradt: 1968-ban tanársegéd, 1970-ben adjunktus, 1975-ben docens lett, 1992-től egyetemi tanár, 1995-től az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékét vezette. Kutatási-oktatási szakterülete a 20. századi magyar történelem volt, maradandót alkotott az egyháztörténelem főbb problémáinak feltárásában, az egyházi mozgalmak, ideológiák, keresztény pártok, katolikus mozgalmak szerepét vizsgálta. A nagy szintéziseken (A pápaság története) kívül a korszak meghatározó személyeivel (pl. Prohászka Ottokár, Serédi Jusztinián, Mindszenty József), Magyarország és a Szentszék kapcsolataival, a pápaság szociális kérdésekhez való hozzáállásával is foglalkozott.„Gergely Jenő a 19-20. századi magyar történelem napjainkban egyik legrangosabb, leginkább ismert művelője, a hazai felsőoktatás intézményrendszerében kimagasló helyet elfoglaló ELTE Bölcsészettudományi Kara Új- és Jelenkori Magyar Történeti tanszékének majd másfél évtizeden át vezetője, az egyháztörténetírás mestere, az utánpótlás terén kulcsfontosságú doktori iskola vezetője – volt” – írja a BTK oldalán olvasható

Pritz Pál, az Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék egyetemi magántanára. – „Egész életében egyetlen munkahelye volt. Mindig a mi egyetemünk Bölcsészettudományi Karának volt tanára. Nem csupán tudós. Tanár a szó legnemesebb értelmében. Akinek előadásait élvezet volt hallgatni, akinek szemináriumain zamata volt a szavaknak, az előadottakat nem az olvasmányok visszaadása, sokkal inkább a saját kutatások nyomán leszűrt tudás átadása formált felejthetetlenné.”

2009.12.15.