Elhunyt Hajdú Mihály

Hajdú Mihály 1933–20142014. január 7-én, életének 81. évében hosszú betegség után elhunyt Hajdú Mihály nyelvész, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének professor emeritusa, a magyar névtani kutatások kiemelkedő alakja. Búcsúztatása február 15-én 11:30-kor lesz az Orosházi Evangélikus Egyházközség templomában.

Hajdú Mihály 1933-ban született Orosházán, ifjú korában Vásárhelyi-pusztán dolgozott képesítés nélküli tanyai tanítóként; emellett levelező tagozaton végezte el az egyetemet. 1961-ben szerzett magyar-könyvtár szakos diplomáját az ELTE-n. Szenvedélyesen érdeklődött szülőföldje nyelvjárása és kultúrája iránt. Első publikációi 1963-ban jelentek meg az orosházi múzeum évkönyvében, illetve a Magyar Nyelvjárásokban. 1964-ben védte meg doktori disszertációját, amelynek témavezetője Benkő Loránd volt. Mestere javaslatára kezdett el a személynevekkel foglalkozni. Élete végéig a névtan maradt fő kutatási területe. 1966-ban lett aspiráns, majd 1969-től tanár az ELTE-n. 1970-ben védte meg kandidátusi értekezését, amelyben az 1770 és 1970 közötti magyar keresztnevekkel és becézőnevekkel foglalkozott. Az ebből készült monográfia tette szélesebb körben is ismertté a nevét.

Az 1970-es évektől kezdődően a magyar névtani kutatások egyik vezető alakja volt. Tudománynépszerűsítő, tudományszervező és kutató tevékenységének is köszönhetően vált Magyarországon elfogadottá a névtan önállósága. Oktatott névtant, dialektológiát, nyelvtörténetet és fonetikát. A Családnevek enciklopédiája című, félezer oldalas munkája 2010-ben látott napvilágot. 2007-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint kiemelkedő professzorát professor emeritiusává választotta. Alapítója és több éven át vezetője volt az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában a magyar nyelvészeti program névtani alprogramjának. Nevéhez fűződik az egyetemi névtanoktatás első tankönyvének a megalkotása (Általános és magyar névtan. Személynevek. 2003), amely közel ezer oldalas terjedelmével szakterülete tudományos szintézisének is tekinthető.

Szerteágazó tudományos és közéleti tevékenységét többek között Csűry Bálint emlékéremmel (1970), Honismereti Emlékéremmel (1980), Országépítő Alapítvány-díjjal (1992), Pais Dezső Emlékéremmel és díjjal (2002), Pro Universitate kitüntetéssel (2003) és Akadémiai Díjjal (2006) ismerték el.

Hajdú Mihály búcsúztatása február 15-én 11:30-kor lesz az Orosházi Evangélikus Egyházközség templomában.

Forrás: Nyelv és Tudomány, OrosCafé

2014.01.10.